Uruzgan

In ‘Plat tegen de muur’ (De Groene Amsterdammer, 9 maart) gaat Joeri Boom op patrouille met de Nederlandse militairen in Afghanistan. Zo’n acht militairen worden ten tonele gevoerd. Roy, Dennis, Ninke om er een paar te noemen. Ene Bindert wordt nader aangeduid als een ‘Friese soldaat’. Die toevoeging moet een reden hebben, bij de anderen immers geen nadere aanduiding als Gelderse, Zeeuwse of Brabantse. Hebben Nederlandse militairen afkomstig uit Friesland een speciale rol in het leger? Een soort Fries regiment, nog vechtend met pijl en boog wellicht? Vechten ze soms anders dan een Drent of Limburger? In het hele artikel blijkt daar niets van. De toevoeging heeft derhalve geen enkel nut. Of is het een kwestie van dubbele nationaliteit, maar hoe zit het dan met de loyaliteit?

H. BEVERS, Reeuwijk

Vrouwendag

Na het lezen van de artikelen over internationale vrouwendag (De Groene Amsterdammer, 2 maart) vond ik dat het allemaal wel heel erg om eigen ontplooiing gaat: durven dromen van eigen succes, moeten vechten en meer ambitie tonen. Wellicht dat dit nodig is, maar waar is de onderlinge verbondenheid van weleer gebleven, de gezamenlijke strijd? Ik hoop niet dat vrouwenemancipatie enkel tot een individualistisch gebeuren is verworden. Nu ben ik als man natuurlijk een buitenstaander en schroom dan ook om er iets van te vinden maar ik miste toch een bericht over de schrijnende wereld van vrouwenmishandeling en vrouwenhandel. Graag had ik iets gelezen over de moeizame en gedurfde strijd van de vrouwen van het La Strada-project die de slachtoffers van vrouwenhandel opvangen en beschermen. Dit project verdient brede steun, niet alleen van de kerken maar ook van de overheid. Laat de succesvolle vrouwen in de Tweede Kamer zich gezamenlijk inspannen voor dit helaas noodzakelijke project.

HENK SIEBEN, Rekken

Vrouwendag (2)

Vrouwen hebben geen gebrek aan ambitie. Ze hebben gebrek aan mannen-ambitie. Mannen-ambitie is die van status. Van een belangrijke functie met veel macht en aanzien. Jezelf een hartaanval werken voor waardering als opperaap die belangrijke beslissingen mag nemen.

Vrouwen hebben heel veel ambities op andere vlakken. Zorg en aandacht voor anderen bijvoorbeeld. Voor kinderen, onderdrukte vrouwen, armen, gehandicapten, zieken, ouderen, maar ook voor natuur en milieu, mensenrechten en dieren. De dierenpartij is niet voor niets opgericht door een vrouw. Vrouwen werken niet voor niets vaak belangeloos of onderbetaald. Ze halen hun erkenning niet uit boven aan het lijstje staan. Ze halen hun erkenning uit waardering van mensen met wie ze echt contact hebben en voor wie ze iets kunnen betekenen. De feministische golf van de jaren zeventig en tachtig was erop gericht vrouwen zo veel mogelijk op mannen te laten lijken om zo gelijke rechten te krijgen. Knip je haar kort, trek een tuinbroek aan en kies een technisch beroep. Gelukkig is er langzaam maar zeker weer ruimte voor vrouwelijkheid. Het zou fijn zijn als vrouwen meer gewaardeerd werden om hun persoonlijke kwaliteiten dan om hoe ‘mannelijk’ ze wagen te zijn. Hogere salarissen in het onderwijs en in de zorg zouden de positie van vrouwen aanzienlijk verbeteren.

WANDA VAN DAMME, Amsterdam

Marokkanen

Op fraaie wijze en in niet-onware bewoordingen zet Mohammed Benzakour een zestal ‘media-Marokkanen’ neer, uitmondend in Don Quichot. (De Groene Amsterdammer, 9 maart). Een geestig en vindingrijk essay, zoals je ze overigens alleen nog in De Groene Amsterdammer tegenkomt. Grote vraag echter blijft: welk Don Quichot-element vertegenwoordigt Benzakour zelf?

MAREILLE HOFLAND, cultuursocioloog, Haarlem

Moszkowicz

Rutger van der Hoeven (De Groene Amsterdammer, 23 februari) gaat voorbij aan een mijns inziens belangrijke vraag. Zou het niet zo kunnen zijn dat de topadvocaat van topcriminelen in laatste instantie niet zijn eigen hachje en (juridische) postuur trachtte te redden maar als ultimo ratio door het verdacht maken van het OM zijn cliënt Holleeder een voorlopig laatste dienst probeerde te bereiden? Holleeder kan door het besmeuren van Moszkowicz’ blazoen geen eerlijk proces meer krijgen, aldus de mare. Geen krant, weekblad of tv-rubriek die daarop attendeerde. Tunnelvisie, kortom.

PROF. DR. P.J. UITERMARK, Rijswijk