Eenzame dictator

Hubert Smeets (De Groene Amsterdammer, 20 april) legt niet uit waarom Poetin zo ‘aangebrand’ reageert, en laat daarmee een zeer belangrijk deel van het probleem onbesproken. Blijkbaar heeft hij het artikel The New American Cold War van Stephen F. Cohen in The Nation niet gelezen, waarin uitvoerig wordt beschreven hoe Rusland zich door het Westen belaagd voelt. Zie daarvoor www.thenation.com/doc/20060710/cohen.
Verder kan Smeets het niet laten om, net als de rest van de pers, enerzijds ‘op de man’ te spelen en anderzijds het begrip ‘democratie’ als stok te gebruiken om de hond te slaan. Dit is de klassieke strategie die uiteindelijk tot ‘regime change’ moet leiden. Waarbij duidelijk mag zijn dat het daarbij niet om democratisering gaat maar om marktliberalisering en privatisering van de gigantische olie- en gasvoorraden; een terugkeer dus naar de gouden tijden onder Jeltsin. (Zie over de oliemaffia www.counterpunch.org/petras03212007.html).
Een andere zeer ondemocratische methode die het Westen (VS, EU, Israël) gebruikt om zijn invloed uit te breiden is het infiltreren van ngo’s en het ‘spekken’ van de oppositie. Een klein deel van deze oppositie wordt vertegenwoordigd door Garri Kasparov, die beslist geen ‘zwerfkei’ is, maar al actief was in de Jeltsin-periode en is aangesloten bij de Amerikaanse neoconservatieve denktank Center for Security Policy, met als prominente leden, hoe kan het ook anders, Richard Perle, Douglas Feith en Frank Gaffney.
Poetin, gesteund door driekwart van de Russen, heeft gelijk: soevereiniteit is belangrijker dan ‘democratie’. Maar de Nederlandse pers huilt met de wolven in het bos.

HELLA VAN BILDERBEEK, Brussel

Fleur Jurgens

Eindelijk wijze woorden, opgetekend door Pieter van Os over Het Marokkanendrama van Fleur Jurgens (De Groene Amsterdammer, 20 april). Wij moeten het Fleur Jurgens niet kwalijk nemen dat ze deze gezangen de wereld in stuurt. Verwijtbaar is de opdrachtgever die dit ‘werk’ mogelijk heeft gemaakt: de Nederlandse politieacademie. Dat stedelijke en landelijke bestuurders dit onderzoek voor lief nemen is laakbaar.
Wel is het mij uit de tientallen goedbedoelde (en vaak mislukte) projecten van Nederlanders voor die groepen duidelijk geworden dat die geen zoden aan de dijk zetten en dat enkel de Nederlandse Marokkanen zelf in staat zijn hun gemeenschappen op het rechte spoor te zetten. Echter, Marokkaanse organisaties (als ze al niet een slapend bestaan leiden) schort het aan macht en legitimering.
BRAM WIJBENGA, Eindhoven

Richard Dawkins

‘Dawkins’ atheïsme is godgeklaagd’, kopt Aart Brouwer (De Groene Amsterdammer, 20 april) en doet vervolgens voorkomen als zou de Endlösung weinig of niets met het christendom te maken hebben; immers, het christelijk antisemitisme ‘had geen raciale component en was niet gebaseerd op genetica’.
Het zal de achttien eeuwen lang vervolgde joden weinig interesseren of al dan niet raciale, religieuze of andere elementen een rol hebben gespeeld bij die eeuwenlange vervolgingen en uitroeiingen. Voor hen was het resultaat een ramp. Het christelijk antisemitisme is voor een groot deel gebaseerd op het evangelie van Mattheüs 27:25: ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.’ Te beginnen met Tertulianus met zijn Adversus Judeo in de tweede eeuw, naar Origenes in de derde eeuw, Augustinus met zijn Tractaat tegen de joden in de vierde eeuw, Thomas van Aquino in Summa Theologicae, de zestiende-eeuwse Maarten Luthers Von den Juden und ihren Lügen, Calvijn, Zwingli, Erasmus: zij allen verwijzen naar Mattheüs 27:25. Zelfs Bonhoeffer schrijft nog in 1933: ‘Die Bekehrung Israels, das soll das Ende der Leidenszeit des Volkes sein.’ ‘Ras’ en godsdienst vallen praktisch samen in het jodendom. De raciale component is door Hitler en zijn trawanten als een sausje over deze eeuwenlange christelijke indoctrinatie gegoten om vervolgens moordend aan de slag te kunnen gaan.
In het najaar van 1965 werd door de rooms-katholieke kerk officieel afstand gedaan van Mattheüs 27:25, althans van de uitleg daarvan (het staat nog steeds in het Nieuwe Testament, vertaling 2004) in de brief Nostra Aetate.

GUUS KEYZER, Rotterdam

Correctie

In het artikel over de laatste foto van Allende (De Groene Amsterdammer, 27 april) staat dat de president een pistool in zijn hand had. Zo ziet het er ook uit. Maar het is niet juist: het is de mitrailleur die hem door Fidel Castro cadeau was gedaan. Op de foto is alleen de vuurmond van het wapen zichtbaar, maar om Allende’s schouder is de draagband van de mitrailleur duidelijk te zien.

REDACTIE