DE OORLOGEN VAN van CREVELD

Het lijkt mij moeilijk om veel begrip en/of sympathie op te brengen voor de opinies van de Israëlische ‘militair historicus’ Martin van Creveld. Eén en al pret, bij de analyse van alle gruwelen van de moderne oorlog, een ‘terrible simplificateur’ (zoals Jacob Burckhardt dat eens noemde). Dat we de periode van de twee wereldoorlogen vanaf 1914 tot 1944/45 kunnen beschouwen als een ‘dertigjarige oorlog’ is alleen een zinvolle typering voor Duitsers, die weten wat deze gruwelijke oorlog van 1618-1648 voor hun land betekende. De ‘Hama-manier’, waarmee een Syrische dictator de opstand van een stad onderdrukte, vindt Van Creveld blijkbaar een interessante optie – in naam van Machiavelli? Dat hadden de Amerikanen dus ook moeten toepassen in Irak, een echte shock and awe, zonder excuses? ‘Je kunt beter een keer heel hard optreden, zodat iedereen dat kan zien’, verklaart Van Creveld. Inderdaad, en hoe jammer dat die Israëliërs niet hun eigen ‘Hama’ hebben! Of hadden zij daarvan in onze twintigste eeuw nu juist te veel, met een ‘omgekeerd voorteken’, zoals dat in een wijsgerig jargon heet?

E.M. Janssen Perio, Rotterdam

SPAARLAMPEN

De sneer van Aart Brouwer (commentaar, De Groene Amsterdammer, 1 juni) naar Greenpeace en de Nederlandse overheid inzake de promotie van spaarlampen is wel erg goedkoop. In zijn commentaar noemt hij het symboolpolitiek en zelfs een waanidee. Als hij bedoelt dat er meer nodig is om de verloedering van onze leefwereld tegen te gaan, dan kan ik het nog begrijpen. Het is al heel moeilijk om alle neuzen in de goede richting te krijgen en als er dan eindelijk iets als een glimp van zorg in Europa en daarbuiten te bespeuren valt, is het onbehoorlijk om daar negatief over te zijn zonder een beter alternatief te bedenken. Een signaal om gewoon door te gaan zoals we gewend zijn en ons nergens iets van aan te trekken, verwacht ik niet uit de koker van De Groene.

H. van der Vliet, Villapourcon
(Frankrijk)

CORRECTIES

In het artikel ‘Drama? Welk drama?’ van Margreet Fogteloo (De Groene Amsterdammer, 8 juni) staat een fout: niet Hans Achterberg maar Hans Achterhuis is de auteur van De markt van welzijn en geluk.

In het interview met Martin van Creveld (‘Trek niet ten oorlog met een slecht geweten’, De Groene Amsterdammer, 1 juni) staat dat de atoombom op Hiroshima in 1946 werd afgeworpen. Dat moet 1945 zijn. Met dank aan Stefan Olejniczak.