Het zij u vergeven

Wat een interessant extra nummer (De Groene Amsterdammer, 29 juni) van de 130-jarige. De heren Hartmans en Van Os schrijven ten geleide dat de elektrische straatverlichting, de stofzuiger en de auto jonger zijn.

In de euforie van het jubileum is een slip of the pen zelfs door De Groene Amsterdammer kennelijk niet te vermijden.

Dat in 1841 in Parijs al een elektrische straatverlichting brandde, dat in 1862 Jean (Joseph) Étienne Lenoir zijn eerste automobiel liet rijden, dat in 1865 in Frankrijk vierhonderd en in Engeland duizend automobielen rondreden, dat in 1869 W. Mcaffey, een Amerikaanse uitvinder, patent aanvroeg op de eerste stofzuiger, is de redactie helaas ontgaan.

De telegraaf, de telefoon (niet die van Bell), de spijkerbroek, de computer, het condoom, de parachute, de duikboot, de locomotief, de luchtband, de microfilm, de luchtfotografie, het verkeersslachtoffer: zij alle zijn ouder tot aanzienlijk ouder dan De Groene Amsterdammer.

Toch maar gefeliciteerd!

GUUS KEYZER, Rotterdam

Oerzin der beschaving

In het artikel ‘Oerzin der beschaving’ van Chris van Esterik (De Groene Amsterdammer, 29 juni), staat een wonderlijk foutje. Hobart ligt niet in Nieuw-Zeeland, maar in Tasmanië. Kan de Deen Jorgen Jorgensen als stichter van deze stad (The Fatal Shore erop nageslagen) niet terugvinden. Wel is hij er als gevangene in 1826 naartoe gestuurd, en na een ruig leven in 1841 gestorven.

MARIETA VAN OLPHEN, via e-mail

Watchdog

Het woord alleen al, evenals morele zuiverheid, doet mij huiveren. Ik vind het ‘eng’.

Het is verbazingwekkend en ‘eng’ zoals de pvda slaafs achter de moraalridders van de cu en het cda aanloopt. We hebben de afgelopen honderd dagen al mogen proeven aan een christelijke preutsheid die ons beperkingen op wil leggen.

Nu is daar de 22-jarige Ehsam Jami – pvda-raadslid in Leidschendam – die de moed heeft het Centraal Comité voor Ex-moslims op te richten. Opheffer schrijft: ‘Hij ergerde zich vooral aan het feit dat deze voormalige moslim moslims “achterlijk” noemde. Dat was verkeerd.’

Ja, dat was zeker verkeerd want hij heeft (bij mijn weten) gezegd: ‘De islam is achterlijk.’ Iets wat Opheffer zelf ook altijd benadrukt als humanist pur sang: het geloof sucks, niet de gelovigen.

De voorbeelden en vergelijkingen zijn begrijpelijk, doch gaan ergens mank. Opheffer noch zijn vader of Karel van het Reve had een politieke – partijgebonden – functie.

In dat sausje had hij zijn standpunt niet hoeven drenken.

Terstall vindt blijkbaar dat zijn vriend Theo van Gogh wél alles mocht zeggen. Na diens dood was Eddy een van de eersten die de pers woedend en geëmotioneerd te woord stond.

Maar Eddy Terstall heb ik toentertijd nooit gehoord over de niet mis te verstane uitlatingen van Van Gogh, noch die van Ayaan Hirsi Ali. Had hij daar het lef niet voor? Is hij wel zo flink om de jonge Jami betuttelend toe te spreken? Deze ‘Bono hollandaise’ vindt het ongepast dat een pvda’er uitlatingen doet zoals Ehsam Jami over de islam heeft gedaan. Ik vind het ongepast dat een filmmaker zich in partijpolitiek gaat mengen, zeker wanneer hij daarmee de vrijheid van meningsuiting aantast.

Ik herhaal de klinkklare taal van Holman in Desmet Live: ‘Eddy is een lieve hond die geaaid wil worden door de macht en de machthebbers.’

De laatste zin, ‘Het idee dat ik onder mijn kennissen een morele watchdog had, vind ik bedenkelijk’, deed mij wel wat.

Vooral het woordje ‘had’ zet de (verbitterde) toon.

ELLEN FRIMA-TEN BRUGGENCATE,

Rotterdam