Eddy Terstall

Tot mijn verbazing las ik in De Groene Amsterdammer (6 juli) een boze ingezonden brief van Ellen Frima-Ten Bruggencate over het vermeende muilkorven van Ehsan Jami, oprichter van het Comité voor Ex-moslims. Dat muilkorven zou door Eddy Terstall zijn gebeurd. Dit is al het zoveelste stuk waarin Terstall wordt aangevallen om zijn rol hierin. Is het niemand ter redactie bij De Groene opgevallen dat vier gerespecteerde bladen dit verhaal al volledig ontkracht hebben en in perspectief gezet? Dit zijn niet toevallig alle journalistieke bronnen die inzage gevraagd en gekregen hebben in alle feiten, met name in Terstalls verdere e-mailverkeer ter zake. Geen enkele van die bewuste journalisten rept nog van ‘gedachtenpolitie’ of ‘Stasi’. Integendeel! Ook de arabist Hans Jansen en hoofdredacteur Jaffe Vink van Opinio (beiden bepaald geen islamofiele obscurantisten) kennen inmiddels de waarheid. Bel ze eens! Of bel Harm Botje (Vrij Nederland), Kustaw Bessems (De Pers) of Janny Groen en Annemiek Kraneberg (Volkskrant) of Addy Schulte (Het Parool).

Ik persoonlijk ben zeer nauw betrokken geweest bij het contact tussen Eddy Terstall en Ehsan Jami en ik kan u vertellen dat de werkelijkheid in niets lijkt op de voorstelling van zaken zoals die is gegeven door ongeïnformeerde journalisten. De zaak is misschien niet 180 graden maar dan toch op zijn minst 174 graden anders dan zoals nog steeds levend in de fantasie van Ten Bruggencate. We hebben hier te maken met wat ik zou willen noemen een zeer uitgerekte journalistieke dwaling. Niet alleen is dat Stasi-verhaal onwaar, maar het is zelfs zo dat Eddy Terstall een zeer constructieve rol heeft gespeeld in kwesties de Vrijheid aanbelangend. Zelf heb ik met hem samengewerkt aan het Manifest voor de Vrijheid van Meningsuiting. Ik weet hoe hij bezig is geweest om dit debat rond afvalligheid en gewetensvrijheid binnen te brengen bij de pvda. Hij is vanaf februari 2006 al bezig om Farish Noor, een zeer liberale moslim, die een internationale strijd voert voor de rechten van ‘afvalligen’, onder de aandacht van de pvda-top te brengen, teneinde het debat te stimuleren.

Eddy Terstall is geen carrièremaker in de partij. Hij heeft een hoge plek op de lijst voor het kamerlidmaatschap afgeslagen en doet al zijn werk voor de partij (niet alléén filmpjes maken) onbezoldigd. Hij wordt ook niet betaald als hij op eigen initiatief en kosten bijvoorbeeld naar Berlijn treint en daar twee nachten verblijft om Farish Noor uitgebreid te spreken. Het is toch te gek voor woorden dat mevrouw Ten Bruggencate over zo iemand de woorden ‘watchdog’, ‘morele zuiverheid’, ‘huiver’ en ‘eng’ suggestief aan elkaar mag breien?

Gaat u allen even naar www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/4481, alwaar Eddy Terstall nog eens zo droog en feitelijk mogelijk uitlegt wat er is gebeurd. Daaronder staat een transscript van een tv-interview met Farish Noor dat ik ooit gemaakt heb, om onder de aandacht in de pvda-top te brengen. Het betoog van deze liberale moslim lezen is misschien nuttiger dan op grond van ongeïnformeerdheid de hetze tegen Eddy Terstall verder te voeren.

MARTIEN PENNINGS, Amsterdam

Correctie

Door een misverstand staat in het intro tot het artikel ‘Polderen in Guatemala’ (De Groene Amsterdammer, 6 juli) dat Nederland het grootste mijnbouwproject van Guatemala in naam van armoedebestrijding subsidieert. Het geeft de indruk dat het hier om directe subsidiëring van Nederland gaat. Dat is niet het geval. Het project wordt gesteund door de Wereldbank, dat in naam van de armoedebestrijding onder meer met Nederlandse gelden deze en soortgelijke mijnbouwprojecten steunt.

REDACTIE