PILLEN EN SCHIZOFRENIE

Met veel interesse las ik het interview met Grietje Santing van Ypsilon (De Groene Amsterdammer, 24 augustus). Terecht wordt hierin nog eens goed belicht dat het ontstaan van schizofrenie niet kan worden gereduceerd tot verstoorde kind-moederrelaties en dergelijke. Maar helaas wordt in het artikel een overdreven waarde toegekend aan de effectiviteit en veiligheid van antipsychotica.

Dat patiënten het gebruik van medicatie vaak staken hangt immers zeker niet alleen samen met een gebrekkig inzicht in hun ziekte. Zowel de oude antipsychotica (bijvoorbeeld Haldol) als de nieuwe ‘atypische’ middelen (Zyprexa, Risperdal) zijn voor velen even erg, zo niet erger dan de kwaal. Niet alleen doen antipsychotica sommige patiënten veranderen in zombies, ze kunnen ook ernstige, irreversibele disfuncties in het zenuwstelsel veroorzaken die het leven van de patiënt in een blijvende hel kunnen veranderen. Bovendien leiden deze medicijnen soms tot de dood, bijvoorbeeld ten gevolge van het zogenoemde maligne neuroleptisch syndroom, dat al na enkele pillen kan ontstaan. Voorts doet zich zeker bij Zyprexa het probleem voor dat het een spectaculaire gewichtstoename kan veroorzaken, en (mogelijk) daardoor een sterk toegenomen kans op diabetes. De fabrikant van dit middel (Eli Lilly) heeft momenteel in de VS te kampen met vele rechtszaken; die moet al vele honderden miljoenen dollars aan schadevergoedingen uitkeren.

Bij riskante medicijnen is het van het grootste belang dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de voor- en nadelen (‘risk/benefit ratio’). Wie, zoals Santing, stiekem medicatie aan voedsel meent te kunnen toevoegen, bezondigt zich mijns inziens aan een ongetwijfeld goed bedoeld, maar daardoor niet minder ernstig paternalisme, waar niemand bij gebaat is. Veruit de meeste ‘schizofrenen’ zijn immers vaak tijdenlang dermate wilsbekwaam, dat zij in overleg met behandelaars en familie een plan kunnen opstellen voor een gepaste (be)handelwijze wanneer de psychose opnieuw toeslaat. Juist door zo’n samenwerking tussen betrokkenen, die tot vertrouwen leidt, zullen er minder zorgmijders zijn. Het is begrijpelijk dat de politiek zich de afgelopen tijd heeft ingespannen dwangopname te vereenvoudigen. Helaas heeft zij ook de deur tot dwangmedicatie verder geopend. Dit gaat vroeg of laat juridische consequenties hebben. Overigens ben ik geenszins gekant tegen een verantwoorde toepassing van antipsychotica, die tot stand komt in goed overleg met betrokkenen.

Tot slot: Staak medicatie nooit zonder de behandelend arts te raadplegen!!

FRANK VAN MEERENDONK, Oisterwijk

LORD DEEDES

Waarvoor lees ik De Groene? Onder meer voor het geciseleerde portretje van Lord Bill Deedes van Patrick van IJzendoorn (De Groene Amsterdammer, 24 augustus). Waar wordt zo’n every inch Britse journalist and a gentleman in Nederland passender herdacht en beschreven dan in dit weekblad? Trouwens: wat een foto! En dan ben ik nog maar aan pagina 5 en stukje 6…

BOB LAGAAIJ, Middelburg

BELEDIGEND?

Het doel mag de middelen best heiligen. Althans in de strijd tegen de islam. Dat is, als ik het goed begrijp, kort samengevat wat de heer Holman in zijn column ‘Beledigend?’ (De Groene Amsterdammer, 24 augustus) aan ons laat weten. Een pittig standpunt, opvallend ook en dus prima discussiemateriaal. Wat mij betreft mag hij zeggen en schrijven wat hij maar wil – ook al erger ik mij daaraan groen en geel. Maar ik ben wel benieuwd naar het sterrenstelsel waar de logica die hij gebruikt vandaan komt. Ik lees: ‘ (…) als Jami nou niet in elkaar geslagen is, maar dat heeft verzonnen? Jami als Tara Singh Varma. Wat dan? Dan nog verdient Jami onze steun. Voor de volle honderd procent.’

Dus, eh, meneer Holman, u vindt echt dat laster en leugen ook mogen, als het beoogde doel – die vermaledijde, intolerante moslims een lesje leren – maar bereikt wordt? En, gelijke monniken gelijke kappen, die bejegening krijgen andere leugenaars voor het goede doel, zoals de heer G.W. Bush, dan vanzelfsprekend ook, neem ik aan?

Goed gedaan, meneer Holman. Ik zit weer boven op de kast. Straks klim ik daar wel weer af.

JERRY VAN DEN BRINK, Zeist

RECTIFICATIE

De foto van Grietje Santing (‘Gesel van de Hulpverlening’, De Groene Amsterdammer, 24 augustus) werd gemaakt door Bob Bronshoff.