Alfred Kleinknecht

In het artikel ‘Ook het procentuele is politiek’ van Koen Haegens (De Groene Amsterdammer, 21 september) wordt een aantal uitspraken gedaan door Alfred Kleinknecht die soms zinnig zijn maar soms totaal niet kloppen. Concurrentie in het economisch debat is inderdaad een groot goed, omdat niemand de waarheid in pacht heeft. Maar de Raad van Economisch Adviseurs (rea) biedt volgens Kleinknecht weinig soelaas om enige dynamiek in het debat te brengen en dat onderbouwt hij met twee stellingen: zij heeft met vijftig mensen niet de kracht van een onderzoeksbureau; er mogen geen controversiële economen bij de Raad.

Het is oorstrelend om te horen dat de rea uit vijftig mensen bestaat, maar in werkelijkheid zijn het er maar zes, die één dag in de week de tijd krijgen om de Kamer van dienst te zijn. Wellicht verzet de Raad voor vijftig man werk, maar voordat iemand weer gaat denken dat er met belastinggeld gesmeten wordt, is het wel goed om dit recht te zetten. De tweede stelling klopt ook niet. Allereerst vraagt de Kamer zelf om economen die ‘toonaangevend en spraakmakend maar niet omstreden op hun vakgebied’ zijn – kortom, ze moeten vooral geen grijze muizen zijn. Nog belangrijker, in de korte tijd die de rea bestaat is geen enkel rapport de deur uitgegaan zonder een ‘controverse’ in het debat te veroorzaken. Kortom, het kan wel en, om de gedachte van Kleinknecht aan te halen, meer concurrentie in het debat is zeker een groot goed: dus laat die vijftig mensen maar komen!

HARRY VAN DALEN

Secretaris Raad van Economisch Adviseurs