Opheffer (5)
De column van Opheffer in nummer 4 (De Groene Amsterdammer van 28 januari) is een kort aangebonden en slecht geïnformeerd pleidooi voor een antireligieus secularisme. Voor het gemak wordt alle ellende in de wereld maar weer eens op het conto van de religie gebracht. En voor wie de oplossing het liefst in één zin gepresenteerd wil krijgen: «Zonder religie was de vrede, waar dan ook, dichterbij dan nu.» Hoe simpel wil men het hebben? Verbied de religie in welke vorm dan ook en het enige obstakel naar de verenigde mensheid is uit de weg. Democratie in totalitaire zin: niet het samenleven van verschillenden, maar de zuivering van onwillige elementen. Behalve onverdraagzaam is het stuk bovendien slecht geïnformeerd. Opheffer is niet in staat onderscheid te maken tussen verschillende religies en verschillende uitingen van een bepaalde religie. Mag ik hem er bovendien aan herinneren dat van de eerste tot de laatste genocide in de twintigste eeuw – van de genocide van Armeense christenen door Turkse seculiere nationalisten tot de aanhoudende genocide in Congo – er bezwaarlijk gesproken kan worden van religieus gemotiveerde misdaden. Integendeel, in de meeste gevallen zijn het gevaarlijke dromen over een sterke staat, gezuiverd van (vaak religieuze) elementen, die geweld rechtvaardigen.

HENK-JAN PROSMAN, Woerden