WONINGBOUWCORPORATIES

Uw artikel ‘Wonen, wijken en winst’ over het functioneren van de woningbouwcorporaties (De Groene Amsterdammer, 7 december) geeft aan dat deze organisaties volstrekt los zijn geslagen van hun oorspronkelijke, sociale doelstellingen als ‘woningbouwverenigingen’. Tien jaar geleden zijn deze verenigingen verzelfstandigd. Door juridische ingrepen zijn de corporaties verworden tot de grootste projectontwikkelaars van het land. Duizenden huurders hebben inmiddels kennisgemaakt met de nieuwe constructie bij de corporaties. Honderden blokken met vaak nog goede huurwoningen zijn gesloopt of ‘gesplitst’ om plaats te maken voor koopappartementen voor ‘een ander type bewoner’.

Zo is er een waslijst te maken van maatregelen van de corporaties die slecht zijn voor tienduizenden huurders. Ontstellend daarbij is dat de politieke partijen zowel in steden als in het parlement akkoord gaan met dit weinig sociale beleid. Tijdens de recente Algemene Beschouwingen presteerde nota bene Jan Marijnissen het de corporaties te prijzen. En in de Volkskrant van 6 december nam Marijnissen-adept Marcel van Dam het, met uiterst kreupele argumenten, op voor de corporaties.

Rond de huidige corporaties is een vacuüm ontstaan. Van wie zijn die bedrijven, juridisch gesproken? De leden van de voormalige woningbouwverenigingen zijn op een zijspoor gemanoeuvreerd en de politiek heeft zichzelf bewust buitenspel geplaatst. De directies hebben van die leemte handig gebruik gemaakt en hun salarissen tot grote hoogte opgetrokken. Wat is er nog sociaal aan deze clubs vol roofridders? Nu de situatie zo is verworden, lijkt het mij juist de corporaties te belasten. Terecht doet de minister van Financiën dat dan ook.

BERT BASTIAANS, Amsterdam

URUZGAN

Ik ben benieuwd naar de juiste score voorstanders (verlenging) missie Uruzgan. Is dat dertig procent (Joeri Boom, cit. Defensie) of 23 procent (H.J.A. Hofland). De algehele conclusie blijft natuurlijk dat het maatschappelijk draagvlak ontoereikend is. Vervelend voor de jongens en meisjes ginds.

JOEP VAN DE LAAR, Utrecht

Naschrift

U heeft het goed gezien: Hofland en Boom putten uit verschillende bronnen. Zoals Joeri Boom deze week schrijft (‘Praten met de Taliban’, p. 18) blijkt uit peilingen van de Wereldomroep en het Algemeen Dagblad dat meer dan de helft van de ondervraagden tegen verlenging is; in een onderzoek van rtl (na het regeringsbesluit) zegt 43 procent van de Nederlanders de verlenging ‘een (zeer) slechte zaak’ te vinden. Volgens het ministerie van Defensie zelf is inmiddels 41 procent van de bevolking tegen de missie en 30 procent vóór.

REDACTIE