Arie Storm

Met de groeiende fascinatie van Arie Storm voor Busken Huet steeg mijn waardering voor Storm met iedere regel. De recensie die hij schreef gaat niet zozeer over het boek van Olf Praamstra, maar des te meer over de beleving van de lezer, Storm zelf.

Mijn familie komt ook deels uit Den Haag. Toch zal ik niet snel, zoals hij, de biografie van Busken Huet ter hand nemen. Liever lees ik Storm.

M.Schuilenburg, Nijmegen