BENOEMEN EN BOUWEN

Margreet Fogteloo vraagt (De Groene Amsterdammer, 11 januari) Doekle Terpstra of de verzuiling herleeft. Welnee, zegt Doekle, de verzuiling is oude koek. Dat is het niet.

Het zijn niet de ideologieën die veranderen maar de maatschappelijke kaders, en het is amongst others de journalistiek die de geschiedenis maakt: door te berichten over de geschiedenis van vandaag. Het is naïef te veronderstellen dat journalistieke publicaties geen invloed zouden hebben noch reacties zouden oproepen. Als de uitspraak dat ‘journalistiek bij uitstek niet neutraal is’ ooit al is gedaan, dan onderschrijf ik deze van harte: alleen al het bestaan van de criteria om nieuws te selecteren is daar het bewijs van. Onder de titel van iedere krant, ieder tijdschrift en welk radio- en televisie-programma dan ook zou daarom wat mij betreft moeten staan: ‘Opnieuw een pluriforme lappendeken aan gebeurtenissen en verhalen. Maar vergeet u dit niet: uw wereld is veel groter dan deze bosatlas.’ Men zegt al heel lang dat de verzuiling voorbij is. Maar dat is ze niet. Ze presenteert zich alleen niet meer langs religieuze, maar langs commerciële en gemarketeerde lijnen. Ook in de journalistiek.

LIA NIJENBANNING

DIJKSTERHUIS

Het interview met Ab Dijksterhuis (De Groene Amsterdammer, 11 januari) rept over allerlei onderzoeken, ook zelfonderzoek, naar de relatie tussen bewust en onbewust. Ik heb zijn boek niet gelezen, maar ik geef Dijksterhuis toch de tip om het onderwerp ook eens te onderzoeken bij kunstenaars. De schilder Leon Adriaans is er naar eigen zeggen vaak mee in de weer geweest. Vanaf 16 februari is er een overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien in het Noord-Brabants Museum.

AAD VAN ZELST,

’s-Hertogenbosch