Euroreferendum

Het artikel van Aart Brouwer over de Europese grondwet (in De Groene Amsterdammer van 4 maart) bevat een aantal fouten. Er wordt gesteld dat Nederland «er niet aan heeft gedacht», anders dan bijvoorbeeld Spanje waar Johan Cruijff optrad als «promotor van de Europese grondwet», een bekende Nederlander voor voorlichting over de Europese grondwet in te zetten. In plaats daarvan is er «een commissie van wijze mannen en een vrouw die de kiezer op neutrale wijze zou moeten voorlichten». En: «De Nederlandse regering dacht hierop een voorschotje te nemen door anderhalf miljoen uit te trekken voor een ja-campagne.»

Onzin. De regering heeft steeds aangegeven het debat over het referendum eerlijk te willen voeren: ze heeft haar handtekening gezet en daarmee een inspanningsverplichting gedaan om het verdrag in Nederland aanvaard te krijgen. Zij pleit dus voor een ja-stem en wil daarover met het nee-kamp een gelijkwaardig debat aangaan. Dat betekent dat de regering in beginsel geen gebruik maakt van betaalde publiciteit zoals advertenties of tv-spotjes. Staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken, verantwoordelijk voor het referendum, heeft wel in het Nederlandse parlement bepleit dat, mocht het nee-kamp zijn campagne met groot geld gaan voeren, de regering dan niet mag worden gedwongen de strijd met de handen op de rug te voeren. Met de Kamer is gesproken over een reserve van 1,5 miljoen, die pas zou worden aangesproken als het nee-kamp overgaat tot een dure campagne. De Kamer heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt.

Daarmee is ook de tweede fout in Brouwers artikel blootgelegd, namelijk de zinsnede: «dit misbruik van belastinggeld werd door negatieve publiciteit voorkomen». Er is immers geen sprake van misbruik van belastinggeld en evenmin dat door negatieve publiciteit is besloten afstand te doen van de reserve van 1,5 miljoen. Die reserve is er nog steeds en zal na overleg met de Kamer worden aangesproken als de situatie daartoe aanleiding geeft.

S. RONNER-GRUBACIC, Den Haag

woordvoerster ministerie van Buitenlandse Zaken

Rectificatie

In de introductie tot het tweeluik over China (in De Groene Amsterdammer van 18 maart) is een zin weggevallen die duidelijk zou hebben gemaakt dat de scenario’s een gedachte-experiment zijn. Er had moeten staan: «Wordt China de nieuwe wereldmacht? Ja, zegt Henk Schulte Nordholt. Nee, zegt Jan van der Putten. Ze hadden de rollen ook kunnen omkeren, maar het resultaat zou hetzelfde beeld hebben opgeleverd.»

HOOFDREDACTIE