Nederland staat stil

Cultureel gezien staat Nederland stil, schrijft Opheffer (De Groene Amsterdammer, 1 februari). Ik ben bang dat het nog erger is. Nederland staat in alle opzichten stil. Onder invloed van het internationale denken is het Nederlands denken verkokerd tot goed en fout, tot ‘zo is het’ en ‘zo is het niet’, tot, kortom, beperkte referentie- en interpretatiekaders. Er wordt geen moeite gedaan die kaders te overbruggen.

Onze veelgeroemde tolerantie stamt uit de tijd van de verzuiling: wij geven, zeggen we, anderen ruimte. Maar betrokken bij anderen dan onze gelijkgestemden waren we niet en zijn we nu nog niet. Daar wordt niet in geïnvesteerd. Waardoor er geen zuurstof meer in de samenleving is, maar het stikstof is dat ons omringt.

LIA NIJENBANNING, Hulshorst

Volg het konijn

Zou uw commentaar (De Groene Amsterdammer, 1 februari) anders – nog sterker – zijn geworden als u net als ik weet, gewoon uit de media, dat de handgranaat waardoor de politiemannen gewond zijn geraakt door de aivd-infiltrant aan Jermaine c.s. werd geleverd? In Nederland is iedere moslim met een zak kunstmest in zijn bezit verdacht, terwijl een rechts-extremist in Rotterdam (waar anders) met een arsenaal aan wapens niet als (potentiële) terrorist wordt aangemerkt.

HARRY BLEEKER, Amsterdam