CENSUUR OP GAMES

Aart Brouwer beweert (De Groene Amsterdammer, 8 februari) stellig dat er geen verband is tussen het spelen van computergames en gewelddadig gedrag. Het onderzoek dat dit tegenspreekt wordt – volgens de aangehaalde game-professor Jeroen Jansz – vluchtig gedaan ‘met de bedoeling om tot voorspelbare resultaten te komen’. Uit het artikel begrijp ik dat de boze buitenwereld de oorlog heeft verklaard aan de onschuldige gamer, lees een verongelijkte Aart Brouwer. En nu dreigt er zelfs een gameverbod. Zou er geen first person shooter te bedenken zijn waarin Brouwer kan afrekenen met alle slechte journalisten, bange ouders, professionele opvoeders, verontruste gelovigen en ruggengraatloze kamerleden die hem zijn spelplezier misgunnen?

HANS GROENENDIJK, Dordrecht

ABN AMRO

Wat motten de lezers van De Groene nou met dat ‘mosterd-na-de-maaltijd-verhaal’ door Rutger van der Hoeven? (De Groene Amsterdammer, 15 februari). Een kijkje in het hoge bedrijfsleven? ABN Amro opgesplitst, Rijkman Groenink weg met al zijn zuurverdiende miljoenen? Of gaat het er alleen maar om om te laten zien hoe de kennelijk evenmin vlekkeloze Tom de Swaan met die wonderboy zit te genieten van hun koninklijke onderscheidingen? In zo’n context past natuurlijk evenzeer de baldadige ‘wijsheid’ van econoom Arnout Boot! Het is wel duidelijk: media moeten het zelfs hebben van mislukte hypes!

P.J. UITERMARK, EM. PROF. DR., Rijswijk