SCHANDPAAL
Koen Haegens schrijft dat de resultaten van naming and shaming van (jonge) overlastgevers in Engeland twijfelachtig zijn (De Groene Amsterdammer, 28 maart). Bij drie op de vier overtreders, allen recidivisten, verandert er weinig. Hieruit volgt dat bij één op de vier de maatregel werkt, en dat bij de overige drie een verbetering is geconstateerd. Dit komt neer op een succes rate van meer dan 25 procent; geweldig, een felicitatie waard!
Natuurlijk mag een soortgelijke maatregel in ons eigen land, door onzorgvuldigheid en verschillen in lokaal beleid, de rechtsorde niet aantasten. Niettemin kan er naar mijn mening maar één conclusie zijn wanneer een methode zulke indrukwekkende resultaten oplevert. Lik op stuk: mooi, invoeren in heel Nederland!
MARGRIET KRIJGSMAN, Den Haag

OPPORTUNISME
Zolang Bas Jacobs niet weet of hij links is of eigenlijk rechts, schrijft hij interessante want hybride columns. In de column ‘Opportunisme’ (De Groene Amsterdammer, 21 maart) geeft hij echter bij herhaling voorstellingen van zaken die niet met de feiten sporen. Pensioenen worden in het geheel niet fiscaal gesubsidieerd. Elke gepensioneerde weet dat voor hem precies dezelfde fiscale tarieven gelden als vóór zijn 65ste. Woningen zouden zonder de hypotheekrenteaftrek onbetaalbaar zijn en dus onverkoopbaar. Die situatie zou pas echt de economie schaden: de hypotheekrenteaftrek houdt onze economie op de been.
Het verst bezijden de feiten is Jacobs’ oordeel over Paars als de langste periode van hoogconjunctuur in decennia, door Fortuyn op nog steeds raadselachtige wijze de grond in geschreven. Voor Paars aantrad kon een kostwinner met een voltijds salaris zijn gezin onderhouden op het sociale niveau van dat salaris (een arbeidersgezin is nu eenmaal goedkoper dan het gezin van een hoogleraar). Aan het einde van de paarse periode kostte het onderhoud van een gezin anderhalf à twee salarissen. Daarmee is de koopkracht van de salarissen in de acht jaren Paars met meer dan dertig procent teruggevallen. Eigenlijk zijn wij in die periode met z’n allen heel erg arm geworden. Fortuyn kon scoren voor open doel.
KLAAS MAAS, Leiden
PEKINEES
‘Pekinees’ is, voorzover ik het voel, en kan vinden in Van Dale, Wikipedia en andere bronnen, een hondenras. Door Jan van der Putten wordt er met regelmaat een inwoner van Peking mee aangemerkt, zoals onlangs weer (De Groene Amsterdammer, 28 maart). Is er geen Nederlands woord voor een inwoner van Beijing/Peking, of toch?
DIRK JAN VELDMAN, Amsterdam

PRIVACY (1)
In ‘Het individu is onwetend en kwetsbaar’ (De Groene Amsterdammer, 28 maart) blijft naar mijn idee ten onrechte onvermeld hetgeen de Eerste Kamer bij de behandeling van de wet Algemene Bepalingen BSN in juli 2007 heeft afgedwongen. Namelijk dat er een Landelijk Servicepunt komt ter feitelijke ondersteuning van burgers met klachten zoals in het artikel genoemd. Dit LSP heeft bovendien doorzettingsmacht. Voor het afdwingen van correcties kan het CBP een last onder dwangsom opleggen bij onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. De burger kan, onverminderd andere rechten inzake klachten en correctie, het servicepunt inschakelen.
Het zou nuttig zijn via artikelen als het uwe de bekendheid van deze mogelijkheid te bevorderen. Wellicht ziet u mogelijkheden dat alsnog te bewerkstelligen?
ING YOE TAN, lid Eerste Kamer voor de PvdA

PRIVACY (2)
In onze stad heeft het bestuur bedacht om ondergrondse containers te plaatsen voor het huisvuil. Om te voorkomen dat er illegaal gestort wordt, worden er pasjes verstrekt waarmee de container geopend kan worden. Deze pasjes zijn gebonden aan huisnummer en postcode. Ik maakte bezwaar tegen dit systeem, omdat dit een schending van de privacy is.
Dit begreep men niet: ‘Het systeem is niet persoonlijk gebonden maar aan de woning.’ Mijn verweer dat er per woning slechts één gezin woont werd afgedaan als onzin: ‘Het heeft niets met privacyschending te maken.’
Dat ambtenaren kunnen zien wanneer en hoe vaak ik huisvuil in de container gooi, is volgens hen nodig om te weten wanneer de container geleegd moet worden. Ik ben hier heel kwaad om. Het is een onzinnig systeem. Het kost heel veel geld. En ik breek mij er het hoofd over waar toch die ‘illegalen’ vandaan kunnen komen?
CICILIA PH. VELTMAN, via e-mail