Kredietcrisis

Uw afdeling fictie schrijft voor dat Tellegens muggen en olifanten even groot zijn (De Groene Amsterdammer, 7 maart). Uw afdeling feiten schreeuwt dat de kredietcrisis elk van ons 500 miljoen euro heeft gekost (De Groene Amsterdammer, 16 mei). Mogen de betrokken medewerkers van plaats ruilen?

DIRK GOOSSENS, Nijmegen

Anarchisten en terroristen

In zijn bespreking van het boek Strafrechthervormers en hemelbestormers (De Groene Amsterdammer, 25 april) noemt Rob Hartmans als een van de bestuurders van de Coornhert-Liga ‘de anarchist Boudewijn Chorus, die het linkse terrorisme vergoelijkte’. De eerste kwalificatie is juist en kan ook ontleend worden aan het besproken boek; de tweede is echter uit de lucht gegrepen. Altijd weer dat vooroordeel dat anarchisten met (linkse) terroristen worden vereenzelvigd. In mijn boek Als op ons geschoten wordt (1976) over het ontstaan van de Baader-Meinhof groep heb ik juist aangetoond dat de raf er een zuiver marxistisch-leninistische voorhoede-ideologie op nahield.

Ik heb er ten overvloede nog expliciet op gewezen (blz. 100) dat dit soort losgeslagen geweld revolutionaire legitimatie ontbeert en derhalve onverenigbaar is met anarchistische denkbeelden. Juist van De Groene, waar in de jaren zeventig en tachtig overigens diverse artikelen van mijn hand in zijn gepubliceerd, zou ik genuanceerdheid mogen verwachten in plaats van gratuite labeling.

BOUDEWIJN CHORUS, ’s-Hertogenbosch

Oliedom

Oliedom: inderdaad, het stuk van Mathijs Bouman (De Groene Amsterdammer, 9 mei) is oliedom. Als hij zich ook maar een beetje verdiept had in het hele piek-olie-gebeuren had hij gezien dat M. King Hubbart al in 1956 in opdracht van Shell een rapport had uitgebracht over de piek-olie en daarin voorspelde dat de olie zo rond het jaar 2000 wel op zou zijn.

Hubbarts voorspellingen betroffen niets anders dan het creëren van schaarste waarvan de oliemaatschappijen konden profiteren. De huidige schaarste is ook puur te danken aan het speculeren met olie en het terugvoeren van de toevoer ervan. Wat is er mooier voor een oliemaatschappij dan een afname van de olietoevoer en een toename van de olieprijs? Dat betekent dat je nog langer met je voorraden kunt doen en er nog meer geld uit kunt slepen. Als je ondertussen ook nog alle nieuwe energietechnieken tegenhoudt of saboteert, ben je pas echt spekkoper en zeker niet oliedom!

Er is genoeg olie en gas op deze wereld. Aardig om te vermelden is dat de zo geprezen Al Gore, de Jezus van de millieubeweging, en zijn familie tot hun nek in de oliezaken zitten. Hij heeft dus al enorm veel geld verdiend dankzij de olieschaarste. Het hele global warming-verhaal is in mijn ogen niets anders dan het monopoliseren van grondstoffen door een wereldelite. Het doel van deze internationale elite, die zich verenigt in de Bilderberg groep, de Club van Rome en de Council on Foreign Relations, is het creëren van een wereldregering. Middels global warming en grondstoffenschaarste wil zij haar doel bereiken.

Geloof mij niet, onderzoek het zelf.

CHRIS KRAMER, Urk