Palestina (1)

Donderdag vond ik tot mijn ontsteltenis bij De Groene ingesloten een pamflet van het Palestina Komitee. Ik zie er een symptoom in van iets dat mij zorgen baart.

Er is de laatste jaren in de Nederlandse mediawereld inzake het Midden-Oosten een verschuiving gaande: men beziet het conflict tussen Israël en de Palestijnen niet meer uitsluitend vanuit het Israëlische perspectief. Als dit betekent dat men het Israëlische verhaal aanvult en contrasteert met het Palestijnse is dat pure winst: dan krijgt men een reëler beeld van het conflict. Maar het lijkt er meer op dat men het Israëlische verhaal eenvoudig inruilt voor het Palestijnse, en dat is een groot verlies, en een gevaarlijk verlies bovendien. Bij de eenzijdige en gesimplificeerde voorstelling in de plaatjes op blz. 4 van het gewraakte pamflet kan men toch gevoeglijk van geschiedvervalsing spreken: voor 1948 is het hele land ten westen van de Jordaan een Palestijnse staat, die in de zestig jaren nadien door Joodse agressie wordt versnipperd tot een getto in de Gazastrook en een gatenkaas op de Westoever.

Het ergste van zo’n pamflet dat alleen maar oproept tot acties tegen Israël, is dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt wat met ‘de bevrijding van Palestina’ wordt bedoeld, en dat is nu juist de kernkwestie van het conflict. Hamas hanteert die leuze ook, en bedoelt daarmee de ‘bevrijding’ van het gehele land, dus de vernietiging/opheffing van Israël. Wil het PK die mogelijkheid openhouden?

Mensen als ik – en dat zullen er onder de Groene-lezers heel wat zijn – beschouwen de nederzettingenpolitiek als een grote, in overmoed begane vergissing, die moet worden hersteld, maar de bezetting als een noodzakelijk kwaad, zolang groepen als Hamas en Hezbollah niet onder het gezag van een wettige regering zijn geplaatst die bereid is Israël te erkennen en vrede te sluiten.

Tot slot: het enige dat je vanuit het veilige Nederland mag doen als je je wilt inlaten met een netelige kwestie als het Israëlisch-Palestijnse conflict, is bijdragen aan vrede. Alle schuld van alle misstanden bij Israël leggen, hameren op de ‘terugkeer’ van alle nakomelingen van alle vluchtelingen naar Israël (wat die staat in één keer zou opblazen, en dus door Israël nooit kan worden aanvaard) is bijdragen aan voortzetting van de oorlogstoestand die feitelijk al zestig jaar bestaat. En kiezen voor oorlog is niet altijd verkeerd (Engeland op 1 september 1939), maar het is wel zo fatsoenlijk die keuze over te laten aan de mensen die onder de gevolgen te lijden hebben.

Opmerkingen als deze zijn waarschijnlijk voor de redactie van De Groene overbodig, maar ik wilde u deelgenoot maken van mijn zorg dat de visie en de stellingname van groepen als het PK heden ten dage zo gemakkelijk worden aanvaard. Ik zou het op prijs stellen als u de kwestie van de omzwaai van de ene eenzijdigheid naar de tegenovergestelde eens wilde behandelen.

P.G. PELLE, Amstelveen

Palestina (2)

Het verbaast mij dat zo een goede krant als De Groene Amsterdammer haar diensten verleent aan de eenzijdige belichting van anti-Israël- propaganda over zionistische misdaden. Zestig jaar Israël heeft ook heel veel positieve zaken bereikt en in deze schandelijke eenzijdige propaganda is daarover geen positief woord te vinden.

PETER SACHS, Amsterdam

Palestina (3)

De bijlage van het Free Palestine Bulletin bij het laatste nummer van De Groene Amsterdammer (23 mei) lijkt mij eigenlijk het karakter te hebben van een politieke provocatie aan het adres van de abonnees, die overigens alle gelegenheid krijgen – naar ik aanneem – om via de rubriek Post commentaar te leveren. Een kritische en ‘brede’ discussie in De Groene lijkt mij van wezenlijk belang.

E.M. JANSSEN PERIO, Rotterdam

Palestina (4)

Het Nederlands Palestina Komitee, dat het Free Palestine Bulletin uitgeeft, sympathiseert sterk met de Palestijnen. Het npk sympathiseert niet alleen met de Palestijnen, maar nader gespecificeerd ook met Hamas. Dit is een (islamitische) terroristische organisatie, die beslist geen steun verdient.

Normaal zou ik dit soort ongewenste post retour afzender sturen. In dit geval is dat niet mogelijk. Daarom protesteer ik bij u. De artikelen in De Groene over de situatie in het Midden-Oosten zijn altijd genuanceerd, ook al proef je soms de sympathie van de auteur. Daar is niets mis mee, zolang de nuance in acht wordt genomen. Daarom behoort het Free Palestine Bulletin niet samen met De Groene te worden verzonden.

W. KLEISEN, Enschede

Naschrift Redactie: zie De Week, pag. 5