ORANJE
De mooie sfeertekening van John Jansen van Galen over Oranje (De Groene Amsterdammer, 6 juni) lijkt enigszins in de haast geschreven. Zijn beschrijving van het doelpunt op de zondag door Marco van Basten in de openingszin corrigeert hij zelf nog even verderop, dat duidt op niet teruglezen. Het viel op zaterdag. Bij historisch besef en gevoel toch een belangrijke nuance, zeker in de overdracht naar een jongere generatie.
Vervelender is het gemaksduits waarmee hij op de proppen komt. Analoog aan de foute zinnen die Horst Tappert ooit in de mond werden gelegd bij de VPRO stelt JJvG dat een Duitser aan zee zegt: ‘Das ist unsere Keule’. De werkelijkheid is natuurlijk dat een Duitser, zo deze hier al op wijst, zal zeggen: ‘Das ist unsere Grube’. ‘Keule’ slaat nergens op, dat komt uit de mond van een proleet die bij Duits nooit heeft opgelet, maar zeker niet van een Duitser zelf. Ook dit moet in een genuanceerde terugblik verme-den worden.
JAN WILLEM WILKENS, Alkmaar

PANAMARENKO
Dank voor het levensteken van Panamarenko (De Groene Amsterdammer, 13 juni). Wel een beetje zui-nig om geen afbeelding van een van zijn werken af te drukken, of vindplaatsen van zijn werk te noemen. Er staat een heel mooie Panamarenko in het Gemeentemuseum van Den Haag, er staat er een (Pepto Bismo 2003) op het Sint-Jansplein in Antwerpen, het meest multiculturele plein van de stad, vlakbij waar hij woonde, en in het beeldenpark Middelheim begint de Archaeopterix enthousiast te dansen en te wie-ken voor elke toeschouwer die in de buurt komt. Gratis.
FELIX VAN DE LAAR, Antwerpen

EMBRYOSELECTIE (1)
Ik kan mij nog levendig herinneren hoe Andries Knevel victorie kraaide toen het huidige kabinet gestalte kreeg: ‘Drie jongens van de Vrije Universiteit, dat kan alleen maar goed gaan!’ Ik vreesde toen al het ergste, of het nu gaat om het euthanasiedebat of het uitschakelen van een bepaald gen, de reacties zijn voorspelbaar. Sinds het Fortuyn lukte om Paars om zeep te helpen is het nooit meer goed gekomen nu het christelijk deel van de bevolking het weer voor het zeggen heeft.
Overigens had ik niet verwacht dat uw abonnees zo verontwaardigd zouden reageren als zij een tekst aangeboden krijgen die aandacht vraagt voor zestig jaar bezetting voor een deel van Palestina.
H. VAN DER VLIET, Frankrijk

EMBRYOSELECTIE (2)
Het genuanceerde artikel van Aukje van Roessel (De Groene Amsterdammer, 6 juni) werpt interessante vragen op. De ethiek van traditionele gelovigen is niet gericht op het beschermen van menselijk leven, zoals ze zelf beweren, want ze zijn even vaak voorstanders van de doodstraf en krachtdadig militair op-treden, waar ook ter wereld. In hun Bijbel en Koran spelen doodstraf en oorlog een voorname rol. Die religieuze ethiek wil maar één ding: voorkomen dat de mens voor God speelt.
Natuurlijk moet de mens voor God spelen, maar dan binnen de kaders van een democratische rechts-staat, waarbij de overheid actief optreedt om misbruik van moderne medische technologieën te voorko-men, en waarin regels worden gesteld waarmee ouders onder begeleiding van medische professionals beslissingen kunnen nemen over (de kwaliteit van) het leven van hun toekomstige kinderen.
Het voorkomen van risicogeboorten bespaart kosten, maar vooral zeer veel menselijk leed. Voor ouders, kind en omgeving. Wat zou de overheid kunnen doen om het aantal risicogeboorten te beperken? Ver-plichten en faciliteren van embryoselectie als ouders een riskant gen dragen? Bij weigering steriliseren van de probleemouders en voor het zo ver komt de zieke foetus aborteren? Zwangere kinderen en vrouwen met een groot gezin stimuleren tot een abortus of misschien zelfs verplichten? Evenmin als Van Roessel weet ik het antwoord. Maar een postreligieuze ethiek zou zich over deze vragen moeten buigen.
AUGUST HANS DEN BOEF, via e-mail