Het Ierse ‘nee’
Als reactie op het Ierse ‘nee’ tegen het Europese Verdrag schildert Rutger van der Hoeven de Ieren af als de grootste profiteurs van Europese samenwerking, die voor de rest van het continent verdere integratie blokkeren (De Groene Amsterdammer, 20 juni). In plaats van terugval van internationale samenwerking kun je het Ierse ‘nee’ echter ook interpreteren als stimulans. Daarvoor zal het Ierse ‘nee’ niet als een lichtzinnige afwijzing van het Verdrag van Lissabon bestempeld moeten worden, maar als respect voor de Europese gedachte moeten worden opgevat. Daarbij doel ik met name op de categorie Ierse ‘nee-stemmers’ die oprecht meent dat het ideaal van de Europese eenheid meer omvat dan geld verdienen en winst maken. Lieden die de naoorlogse leus ‘Nooit meer oorlog’, waarop de EU is gestoeld (!), trouw zijn gebleven en daarmee het universele vredesideaal (dat niet te koop is) nog steeds hoog in het vaandel hebben staan. Voor het doorbreken van de huidige EU-impasse zou ik onze eurofielen dan ook willen adviseren deze zienswijze serieus te nemen. Sterker, om de teloorgang van de internationale samenwerking te doorbreken, wordt het tijd het ideële stukje van het Ierse ‘nee’ als richtinggevend te interpreteren.
WOUTER TER HEIDE, Zwolle

Commissie-Bakker
Met genoegen heb ik de artikelen van Jacobs en Van Roessel betreffende het rapport van de commissie-Bakker (De Groene Amsterdammer, 20 juni) gelezen. Verhelderend en opbouwend. Op één punt meen ik te mogen corrigeren, wellicht ook wrevel weg te nemen: over AOW wordt belasting (loonheffing) betaald, soms tot 52 procent. Iemand die alleen AOW ontvangt, betaalt geen belasting, niet omdat het AOW is, maar omdat het inkomen te laag is om belast te worden. Geniet iemand meer pensioen, dan wordt de AOW op de top van het inkomen bijgeteld. De regeringsplannen betreffen niet het fiscaliseren, maar het premie laten betalen door AOW’ers.
J. KOK, Baarn