DE ALLERLAATSTE ROKER
De vertaler van het Christopher Hitchens-artikel heeft de door hem geciteerde regels uit het gedicht Ode To Tobacco niet vertaald. Een wijs besluit, want dat was hem ook niet gelukt: aan verkeerd citeren gaat onbegrip vooraf. De juiste tekst luidt:
I have a liking old
For thee, though manifold
Stories, I know, are told,
Not to thy credit.
ARNO COOLS, Nijmegen

Naschrift: Hitchens zelf citeert verkeerd in het oorspronkelijke stuk. We geven de kritiek door.

SPORT
Met een paar opmerkingen over het voetbal zelf had Rob van Erkelens gemakkelijker de weg kunnen bereiden voor zijn platitudes over de Nederlandse volksgeest – nog afgezien van de waarde van derge-lijke stereotypes (Russen zijn blozende boerenknechten, enzovoort), hoe lollig ze ook worden gebracht. Bovendien had hij dan kunnen nalaten de dood van een kind in te zetten in een openbare omgeving van leukdoenerij. Blasé, grondig misplaatst en onbegrijpelijk. Hopelijk komt het hun die het kind hebben ver-loren, niet onder ogen.
MAGHIEL VAN CREVEL, per e-mail