REKENEN
Natuurlijk weet Mathijs Bouman ook wel dat er niets handiger is dan het uit je hoofd uitrekenen van een cijfermatig probleem (De Groene Amsterdammer, 15 augustus). Ik moet er niet aan denken dat ik bij elk sommetje een rekenmachientje zou moeten pakken. Mijn telefoontje kan het ook, maar ik ben niet iemand die dat apparaatje altijd bij zich heeft. Bovendien moet ik dan eerst weer ontdekken waar die toepassing verborgen is.
Ik zou Mathijs wel willen aanraden om, als hij zijn kinderen weer eens naar school brengt, een keer mee te lopen en het klaslokaal in te gaan. Grote kans dat hij dan ontdekt dat er niet meer met krijt op de muren wordt geschreven, maar een digitaal uitgevoerd schoolbord ontwaart. In de hedendaagse basisschool zul je tevergeefs naar een krijtje zoeken. Of er moet een biljart staan…
PETER BUITER, Hongerige Wolf (Gr.)

DUYVENDAK (1)
Volgens mij gaat u volledig voorbij aan de essentie. Dat Duyvendak het recht meende te hebben om in te breken bij een ministerie is nog tot daar aan toe. Zoals Koen Haegens schrijft (De Groene Amsterdammer, 15 augustus): zonder acties door het volk geen belangrijke wetswijzigingen om het lot van het volk te verbeteren.
Ik ben tegen acties door instanties als Milieudefensie en dierenactivisten. Ik vind beide organisaties volstrekt crimineel.
Duyvendak had zo flink moeten zijn om het toentertijd ook te melden. Niet nu de termijn is verjaard en al zeker niet om zijn boek te promoten. Wat een hypocriet.
HELMA SCHREURS

DUYVENDAK (2)
De suggestie van Koen Haegens (De Groene Amsterdammer, 15 augustus) dat GroenLinks alle vormen van buitenparlementair activisme verwerpt, is onjuist. Zoals Haegens zelf aangeeft, zou het absurd zijn de bestaande wetgeving te allen tijde als uitgangspunt te nemen. WOII is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van, maar ook recentere misstanden laten zien dat sommige wetgeving en besluitvorming vragen om buitenparlementair activisme. Dankzij de inzet van deze mensen worden bewust aan het oog onttrokken documenten, of misstanden in de besluitvorming, aan de kaak gesteld.
In situaties van gewetensconflict kunnen, zoals Femke Halsema zelf in haar blog van 15 augustus schrijft, burgerlijke ongehoorzaamheden worden gepleegd zolang die, in navolging van de criteria van Kees Schuyt, gewetensvol zijn, openbaar en geweldloos en de pleger bereid is voor de rechter verantwoording af te leggen. De rechter toetst de wet, niet de publieke opinie!
Buitenparlementair activisme is een noodzakelijke aanvulling en correctie op de parlementaire democratie. Als GroenLinkser (en buitenparlementair activist in ruste) weet ik daar alles van en ik herken mij dan ook niet in het beeld dat door Haegens van GroenLinks geschetst wordt.
ROSALIE SMIT, voorzitter bestuur GroenLinks Amsterdam en student

CÉLINE, ANTISEMIET EN FASCIST
Met groeiende ergernis heb ik de brief gelezen van een mevrouw Pauline van Tets uit Zwolle (De Groene Amsterdammer, 15 augustus). Daarin neemt ze het op voor Céline, wie slechts verweten kan worden dat hij ‘een aantal manisch anti-joodse teksten’ geschreven zou hebben. Tegen zo veel domheid en onwetendheid is het moeilijk reageren. Misschien moet mevrouw Van Tets de antisemitische pamfletten zelf een keer doornemen: zelden is er zo’n uitbarsting van haat, zo’n oproep tot regelrechte moord, als literatuur bestempeld. Misschien ook handig om wat biografieën van de grote schrijver te lezen, die een fanatieke aanhanger van Hitler en van het Derde Rijk is geweest, en daar ook nooit op teruggekomen is.
Céline was geen ‘eigenzinnige, onafhankelijke meestertaalsmid’, maar een geobsedeerde, zich telkens weer herhalende schreeuwer met slechts één doel: het vermeende Joodse complot ontmaskeren en Frankrijk zuiveren van een plaag die het land aan de rand van de afgrond had gebracht. Zijn kreet ‘Zuivering, zuivering voor alles!’ klinkt als een vooraankondiging van de holocaust, en zijn werk heeft de Franse publieke opinie, die toch al niet zo joodsgezind was, behoorlijk beïnvloed. Hij is daardoor medeplichtig aan de moord op de duizenden Franse joden die de concentratiekampen niet hebben overleefd.
Mevrouw Van Tets schrijft dat populisten onterecht voor fascist worden uitgemaakt, omdat ze aandacht voor de ‘reële’ problemen van de kleine man afwentelen op etnisch verschillende groepen, die dan ongewenst worden verklaard. Dit, mevrouw Van Tets, is de essentie van fascisme. Misschien moet u ook een keer Mein Kampf lezen. Of is dat ook slechts een ‘manisch anti-joodse tekst’?
SOLANGE LEIBOVICI, Amsterdam