PANIEK IN HET LAND
Wat bedoelt Jaap van Ginneken nu eigenlijk te zeggen met zijn verhaal over paniek in het land (De Groene Amsterdammer, 5 september)? Hij mist binnen het medialandschap af en toe een radicaal en consistent ander geluid.
Ik mis in ZIJN verhaal, waar hij (gelukkig) toch veel ruimte voor krijgt, een helderder verwoorde analyse van de institutionalisering van de ehemalige actiegroepen. Dat hun geluid door de media nauwelijks nog wordt gehoord, zit ’m niet zozeer in dat veranderende medialandschap, maar in de andere, niet journalistieke, wegen die deze voormalige actiegroepen hebben gevonden om hun stem te laten horen en hun invloed te doen gelden. Wat niet wegneemt dat ook ik het jammer vind dat we die stem niet vaker meer in de media horen. Leve de Revolutie, go Wijnand, go.
LIA NIJENBANNING, Harlingen

BESTE REDACTIE VAN DE GROENE,
Ik ben al tien jaar abonnee en ik vind De Groene het enige lezenswaardige tijdschrift van Nederland, met over het algemeen erg interessante interviews, analyses en besprekingen. Met De Groene vul ik mijn hoofd, om het zo maar te zeggen.
Ik begon gisteren enthousiast aan het artikel over de zwijgende meerderheid, want dat onderwerp interesseert me. Mijn man is columnist bij het AD en bij de minste of geringste kritiek die hij uit op Wilders of Verdonk krijgt hij een stroom van grove beledigingen (en soms bedreigingen) via de mail binnen, van de niet meer zwijgende meerderheid, zullen we maar zeggen. Het lijkt gemeengoed te zijn geworden om tegen ‘linksen’ aan te trappen.
Ik maak mij hier zorgen om en vraag me af hoe mensen die wél verder dan hun eigen kortetermijnbehoeftes kunnen denken zich zouden kunnen ‘wapenen’ tegen die onderbuikaanvallen. Ik had dan ook een interessante analyse verwacht in De Groene over hoe het zo ver is gekomen en wat men er tegenover kan stellen. Maar nee, het blijkt een stuk van een rechtse Telegraaf-bal – dat stond pas helemaal onderaan vermeld – die de ondergang van de LPF wijt aan ‘massale linkse aanvallen’. Wat een giller! Dat maakt zijn hele stuk echt ongeloofwaardig. De ondergang van de LPF is helemaal aan de LPF toe te schrijven, met een beetje hulp van VVD’er Zalm, die destijds ‘de stekker uit het kabinet’ trok.
En dan dat huilebalkerige stukje van Jan-Jaap Heij met zijn non-valide argumenten? Is dat ter illustratie van hoe dom en zielig rechtse mensen zijn, dat je je alleen rechts-zijn kunt permitteren als je een volledig gezonde blanke man tussen de dertig en zestig bent? Daar hoeven we het papier van De Groene toch niet aan te besteden?
Gaat De Groene zich nu, net als de meeste ‘linkse media’, ook dociel opstellen met betrekking tot de verrechtsing door allerlei intellectuele lichtgewichten die maar wat roepen aan het woord te laten? Ik hoop van harte van niet!
Met zeer vriendelijke groet,
MARISKA REIJMERINK

VAN DREES!
Zoals iedereen weet, worden grote daden verricht door beroemde personen. Zo is de Algemene Ouderdomswet (AOW) tot stand gebracht door Drees, de toenmalige premier (De Groene Amsterdammer, 5 september). Dat er in zijn toenmalige kabinet ook nog een minister van Sociale Zaken zat, een zekere Suurhof, doet er niets toe. Drees is nu eenmaal beroemd, dus heeft hij de AOW tot stand gebracht. De vakpersonen op het gebied van de vaderlandse geschiedenis hebben dat uitstekend aangevoeld toen ze de ‘canon’ voor vaderlandse geschiedenis tot stand brachten. De AOW is een grote daad en de enige beroemde persoon die deze daad verricht kan hebben, is kennelijk Drees.
Door welke omstandigheden hij beroemd is geworden, doet er niet zo veel toe. We kunnen er wel een paar bedenken. Hij heeft het tot stand komen van de Partij van de Arbeid niet weten te verhinderen en is er op hoge leeftijd uit gestapt. Hij heeft de ‘politionele acties’ niet verhinderd en uiteraard heeft hij ook de Indonesische onafhankelijkheid niet verhinderd. Verder is hij heel oud geworden.
Dichterbij is hij als minister van Sociale Zaken verantwoordelijk geweest voor de Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947), die uiteraard niet genoemd is naar Beel. Deze was namelijk wel in dat jaar werkzaam als premier, maar hij is nu eenmaal niet beroemd en verdient dan ook niet dat zo’n daad naar hem genoemd wordt.
JAAP SMIT, Waddinxveen
geschiedenisleraar emeritus