HELEN ZILLE EN MARTIN LUTHER
Ik ben niet zo’n brievenschrijver aan kranten en tijdschriften, maar ik kan het niet laten om even te reageren op het stukje ‘Taai als biltong’ in De Groene Amsterdammer van 24 oktober, waarin uw correspondent in Johannesburg Fred de Vries de burgemeester Helen Zille citeert over haar held Martin Luther: ‘Hij nam het op tegen het hele Romeinse Rijk (…)’. Ik houd het er maar op dat mevrouw Zille gezegd heeft dat Luther het opnam tegen ‘Rome’, bedoelend de kerk van Rome oftewel de katholieke kerk, en dat De Vries daar het Romeinse Rijk van heeft gemaakt. En geen corrector die dat heeft gezien… ik ben licht verbijsterd.
Met vriendelijke groet, een grage Groene-lezer,
CAREL BLOTKAMP

MARKTFUNDAMENTALISME
Beste redactie,
het is grootmoedig van u om Bas Jacobs de ruimte te schenken om zijn marktfundamentalisme uit te dragen. Soms zijn een paar kanttekeningen nodig die niet ideologisch maar praktisch van aard zijn. Hij schrijft (De Groene Amsterdammer, 31 oktober) dat de vrije markt op enkele terreinen niet goed werkt en dat zulks de schuld van de overheid is. Meer transparantie, meer concurrentie, minder monopolievorming, beter toezicht en meer aandeelhoudersmacht zouden nodig zijn.
Zou het werken? Neem de vrije energiemarkt. Daar brengen drie, vier bedrijven allemaal precies hetzelfde product aan de man: gas (en stroom). Tenminste, ik geloof niet dat het gas van Nuon mijn huis beter warm houdt dan het gas van Essent. Ze hanteren allemaal ongeveer dezelfde prijzen, die gezamenlijk omhoog gaan om nooit meer te dalen. De gebruikers kunnen slechts kiezen of ze zich laten bedriegen door Nuon, Essent of EDF. Het enige verschil is de kleur van de enveloppe, o ja, en het rekeningnummer. Wie enkele weekenden opoffert om alle aanbiedingen te vergelijken, bespaart misschien tien euro op jaarbasis, maar blijft kampen met een paranoïde gevoel: word ik soms toch bedrogen? Jacobs koestert vertrouwen in de toezichthouders, ook wel ‘waakhonden’ genoemd. Misschien is het Engelse ‘watchdog’ passender, want ze kijken vooral. Soms happen ze en krijgt een bedrijf een boete, die keurig wordt doorberekend in de gasrekening.
Ten slotte houdt Jacobs een pleidooi voor meer aandeelhoudersmacht, blijkbaar niet beseffend dat de belangen van die aandeelhouders pal tegenover die van de gebruikers staan. Het leveren van gas en elektra moet het doel van nutsbedrijven zijn, niet een middel om aandeelhouders via winsten te belonen. Dat heeft niets met ideologie te maken, maar met gezond verstand.
MADELEINE JONKERS, Amsterdam