DARWIN
Aart Brouwer heeft gelijk als hij stelt dat de evolutietheorie al meer dan honderd jaar aan verandering onderhevig is (De Groene Amsterdammer, 9 januari). Tweehonderd jaar was, gezien de vele evolutietheorieën die Darwin en Wallace voorgingen, ook verdedigbaar geweest. Jammer is echter hoe de inbreng van de paleontologie door Brouwer wordt geschetst. Waar het de theorie van punctuated equilibrium betreft gaat hij de fout in: deze theorie is niet naar voren gebracht om zogenaamde lacunes in fossielencollecties te verklaren. De theorie gaat in de eerste plaats over de vraag waarom soorten zo lang constant van vorm blijven, zonder te evolueren. Het antwoord is dat organismen liever migreren naar betere oorden dan op hun plek te blijven wanneer de omgeving verandert. Ingrijpende veranderingen zijn uitzonderingen op die regel. Soortvorming en graduele aanpassing van een soort zijn volgens punctuated equilibrium verschillende vormen van evolutie, ook al zijn ze het gevolg van dezelfde darwinistische principes. Tussenvormen hebben, ook volgens Gould en Eldredge, gewoon bestaan. De paleontologie kent veel voorbeelden van fossielen die duidelijk maken hoe de overgang van de ene soort naar de andere is geweest.
Het is dan ook niet zo dat er structurele lacunes in fossielencollecties bestaan die om een speciale verklaring vragen. Het totaalbeeld van de bekende fossielen voldoet aan hoe een bevooroordeelde steekproef over pakweg 3,5 miljard jaar evolutie eruit zou zien. Het is dus onbegrijpelijk waarom Brouwer de mythe van de gaten in de fossielen herhaalt in zijn artikel. Frustrerend is het ook, omdat juist creationisten die mythe aangrijpen om gedegen wetenschap te schaden.
JONATHAN V.D. SLUIS, Amsterdam

LOF
Sinds ergens afgelopen voorjaar denk ik al: ik zou ze eens een briefje moeten schrijven met hup en bravo, ga door. Zowel vorm als inhoud, zelfs de advertenties zijn de moeite waard. Als je wat meer tijd hebt in de vakantie kun je de samenhang in een nummer ervaren, maar ook in het wat rommeliger bestaan van alledag zeer de moeite waard! Naast het gidsje van de VPRO en de zaterdagbijlage van NRC Handelsblad favoriet: onze Groene.
EVA NOOTER, Amsterdam