De media heeft
Wat schrok ik toen ik de titel van het artikel van Aart Brouwer in De Groene van 20 maart zag: ‘De media heeft het gedaan’. Verbeter je leerlingen die je onder je hoede hebt, erger je je als je het op radio en tv hoort en dan lees je het ook nog eens in De Groene…
Bij lezing bleek echter al snel dat de titel met opzet zo gekozen was. Degenen die het woord ‘media’ als enkelvoud opvatten, zien kranten, tijdschriften, radio en tv als één pot nat. Het taalgebruik zou, volgens de door u geciteerde Blokker, terug te voeren zijn op voetbaltrainer Louis van Gaal. U voegt eraan toe dat dat niet blijkt uit onderzoek van krantenarchieven.
Ik weet niet hoe grondig dat onderzoek is geweest, maar voor mij ligt een knipsel van de Volkskrant-column ‘Hedenlands’ van 10 december 2003. Jan Kuitenbrouwer kapittelt hierin de kroonprins, die op een gegeven moment een einde wilde maken aan de fotosessie rond de geboorte van zijn eerste kind met de woorden: ‘De media krijgt nog genoeg gelegenheid om het leven van onze dochter te volgen.’ Op zijn weblog kreeg hij toen veel reacties die wezen in de richting van… Louis van Gaal als typische gebruiker van ‘de media heeft’. Wie zich belaagd voelt door de media gaat over op het enkelvoud, is Kuitenbrouwers standpunt.
Vanmiddag nog hoorde ik in Langs de lijn op Radio 1 een voetbaltrainer het woord media als enkelvoud gebruiken. Erg? Ach, je moet blijven uitleggen dat het geen juist taalgebruik is, net als ‘hun hebben’. En vooral het goede voorbeeld geven. In een interview een trainer antwoorden met: ‘O, u vindt dat de media het niet goed hebben opgepakt?’ met de nadruk op ‘hebben’.
Kuitenbrouwer vergelijkt aan het eind van zijn column Van Gaal met Klukkluk. Deze sprak, net als de Oranjes, over zichzelf in het meervoud: ‘Mij zijn van de winderige.’
HANS HUIJBOOM

Boekenbah
Tijdens het Boekenbal op dinsdag 10 maart heb ik mij misdragen jegens een mij toen nog onbekende ‘donkere’ dame. Aan dit incident refereert Johannes Visser namens het studentenblaadje Propria Cures op nogal tendentieuze wijze (De Groene Amsterdammer, 20 maart), maar de kern van zijn observatie is waar. Ik ben tijdens die ‘kermis der ijdelheden’ in een kwade dronkenschap geraakt en heb toen een ernstige fout in wellevendheid gemaakt. De volgende dag heb ik mij ingespannen de identiteit van deze dame te achterhalen en haar een welgemeende excuusbrief geschreven. Een mensenvriend ben ik zeker niet, maar ik ben geen racist.
L.H. WIENER

Jade Goody
In het overigens uitstekende artikel van Gawie Keyser over Jade Goody (De Groene Amsterdammer, 27 maart) wordt de reality-ster vergeleken met Natasha Richardson, die vrijwel tezelfder tijd overleed. Natasha wordt hier ‘een telg uit een filmdynastie’ genoemd. Zij is immers de dochter van Vanessa Redgrave en Tony Richardson. Wellicht is het minder bekend dat moeder Vanessa de dochter is van Sir Michael Redgrave, een van de grootste Britse Shakespeare-acteurs van de twintigste eeuw. De actrice Rachel Kempson was haar moeder. Ook had Vanessa nog een zuster, Lynn, en een broer, Corin, allemaal acteurs, zowel op het filmdoek als in Britse en Amerikaanse theaters. Inderdaad een dynastie, maar heel wat uitgebreider dan het artikel stelt.
BOB VAN WINKEL