Atoomstroom (1)
Ik prijs mij al decennialang gelukkig abonnee te zijn van uw blad. Ik heb mij zelden aan een artikel geërgerd, laat staan dat ik ooit een ingezonden brief heb gestuurd. De advertentie van Atoomstroom in het laatste nummer, inclusief aanmeldingskaart, heeft mij met verbijstering geslagen. Is mij een belangwekkend artikel ontgaan waarin werd gemeld dat het probleem van de opslag en het transport van nucleair afval definitief is opgelost? Dan gelieve deze mail als niet geschreven te beschouwen.
Ik ga ervan uit dat u, als redactie van De Groene Amsterdammer, mede bepaalt welke adverteerders toegang hebben tot het blad.
PROF.DR. AART J.J. MEKKING

Atoomstroom (2)
Dat De Groene Amsterdammer een podium biedt aan Atoomstroom vind ik werkelijk schokkend, zeker als er in deze advertentie ook nog pertinente leugens vermeld staan, zijnde: ‘Voor een onafhankelijk klimaat’. Daar is het volgende over te zeggen: ‘De winning van uraanerts is een kostbaar, vervuilend en energievretend proces’; ‘Om 235U te winnen moeten grote hoeveelheden erts gedolven worden, want in 1000 kilo erts zit slechts 1 kilo van dit uraniumisotoop. Bij de mijn blijven in veel gevallen grote hoeveelheden radioactief afval en verzuurde modder achter.’ (Citaten Wikipedia.) De erts word gedolven in landen waarvan enkele nu niet echt stabiel te noemen zijn (Namibië, Australië,k Niger, Canada, de VS, Zuid-Afrika en Iran).
‘Geen subsidie’ (vet) – hierover weet Wikipedia het volgende te melden: ‘De werkelijke kostprijs van een kilowattuur elektriciteit uit een kerncentrale is lastig te bepalen; niet alle kosten worden namelijk meegerekend in de prijs die men nu voor de elektriciteit betaalt.’ Van een onafhankelijk kritisch blad als De Groene verwacht ik toch een andere kijk op de wereld.
RONNY DE HULLU, Velp

Atoomstroom (3)
In eerste instantie dacht ik: dit is een mooi vormgegeven geëngageerde uiting van een kunstenaar, maar kijk ik op internet, dan blijkt het serious business. Verbijsterend om meer redenen. Ten eerste dat De Groene Amsterdammer voor geld de atoomlobby ruimte geeft. Daarnaast staat de advertentie haaks op alles wat er op milieugebied aan alternatieven is: klimaatneutrale maatregelen, biomassa, getijdenenergie, zon en wind, et cetera.
De in de advertentie gepropageerde leugen dat atoomstroom, naast de bekende problemen van opslag, CO2-vrij is en geen subsidies behoeft, ga ik hier niet uitgebreid weerleggen, maar is een leugen. Met dezelfde steun van de overheid en de wil van het bedrijfsleven zijn er klein- en grootschalige alternatieven mogelijk die onze energiebehoefte kunnen dekken.
De ‘welkomstattentie’ voor hen die via het bijgevoegde antwoordkaartje met Atoomstroom in zee gaan (manchetknopen met het nucleaire beeldmerk erop) vind ik meer dan smakeloos. Stuur mijn setje maar naar Hans van Baalen.
PETER VAN ELDIK, Arnhem

NASCHRIFT. Het spijt de redactie zeer dat lezers zich hebben gestoord aan de advertentie van Atoomstroom. Over ons advertentiebeleid het volgende: wij gaan ervan uit dat De Groene Amsterdammer kritische, volwassen lezers heeft, die zelf hun oordeel vormen en derhalve niet in bescherming genomen hoeven te worden. Wij plaatsen ook advertenties van boeken die wij slecht besproken hebben en films die we waardeloos vinden. De lezer oordele zelve. Wij onthouden ons over het algemeen van politieke advertenties. Omdat kernenergie inmiddels breed politiek bespreekbaar is, dachten wij dat we het oordeel over een advertentie aan de lezer zelf konden laten. Wij beseffen dat de advertentie op het randje is.