Onze Silvio
Met veel plezier de bijdrage van Anne Branbergen over ‘Onze Silvio’ gelezen (De Groene Amsterdammer, 12 juni). Op één punt vergist zij zich echter. De afschaffing van de monarchie in 1946 werd niet ‘de bevolking meegedeeld’, zoals zij schrijft. Wie zou zo’n mededeling trouwens moeten doen? De monarch die zegt ‘Ik stop ermee’ of eventuele republikeinse coupplegers?
In werkelijkheid was die verandering het gevolg van een uitspraak van het Italiaanse volk. Na de Tweede Wereldoorlog werd in Italië de monarchie ter discussie gesteld. Dat was mede een gevolg van de houding die het koningshuis en met name koning Umberto II aannam jegens het fascistische regime. Op 2 juni 1946 werd een referendum gehouden waarbij een ruime meerderheid van de bevolking koos voor de republiek. Op 1 januari 1948 trad de nieuwe grondwet in werking.
GERT MULDER, Culemborg

Vries uw creditcard in
In het essay ‘Vries uw creditcard in’ (De Groene Amsterdammer, 29 mei) wordt als voorbeeld van onbewuste sturing door de overheid geschreven: ‘Neem de eeuwenoude standaard dat de vrouw automatisch de naam van haar man krijgt, maar daar onderuit kan door dat actief met een formulier aan te geven.’
Van 1935 tot 1975 heb ik bij de locale overheid gewerkt, eerst drie jaar als volontair, daarna zeven jaar als ambtenaar en vanaf 1945 als gemeentesecretaris, tevens ambtenaar van de burgerlijke stand. In laatstgenoemde functie heb ik ruim tweeduizend huwelijken voltrokken. Ik heb in al die jaren nog nooit gehoord van naamsverandering van de vrouw door een huwelijk. Een dergelijke verandering zou immers direct na het huwelijk in de bevolkingsregisters moeten worden vastgelegd en daarin bleef elke echtgenote vermeld onder haar eigen naam. De schrijvers van het essay kunnen dit, indien officieel getrouwd, controleren ten stadhuize in de bevolkingsboekhouding.
Het automatisme is mij onbekend, evenals ‘daar onderuit komen door dat actief met een formulier aan te geven’. Genoemde constructie kan dus niet als voorbeeld van onbewuste sturing dienen. Het kon wel eens zo zijn dat de vastgeroeste denkwijze stamt uit de tijd van de Franse overheersing, toen in Nederland het rechtssysteem naar Frans model werd herzien. Tegen deze achtergrond verliest het woord ‘eeuwenoud’ veel van zijn eerbiedwaardigheid en gewicht!
KLAAS LUBBERS