Gladstone en Lloyd George
In zijn amusante stuk over seks en Engelse politiek (De Groene Amsterdammer, 9 juli) verwijst uw redacteur Van IJzendoorn naar de schuinsmarcherende politici Gladstone en Lloyd George. Het is misschien aardig om eraan toe te voegen dat ook de vooroorlogse premier Ramsay MacDonald soms wat ondeugend was. De socialist had vijftien jaar een romance met de adellijke Lady Margaret Sackville. Hij schreef zeker zulke mooie brieven als Lloyd George. Zo zette hij in juni 1913 het volgende op papier: ‘I cannot store your kisses, my love. They do not keep. There must be a fresh daily supply. Do you know so little about housekeeping as not to know that?’
BEAU BOSVELT, Utrecht

Courbet
Na de vraag te hebben gesteld waar het zomernummer van De Groene verkrijgbaar is in Luik ontving ik tot mijn groot plezier het nummer als cadeautje direct toegestuurd. Het prijkt op mijn ontbijttafel, en Courbet stimuleert mijn eetlust op deze zondagmorgen.
HENRI VAN DE KRAATS

Maakbare vrouw
Na het lezen van het artikel ‘De maakbare vrouw’ van Marja Pruis (De Groene Amsterdammer, 23 juli) kan ik wederom mijn ergernis over de passage waarin ze anorexiameisjes beschrijft als vrouwen die kennelijk gevangen zitten in een narcistische strijd met hun lichaam niet onderdrukken. Als iets nu doet zuchten, is het dat journalisten/schrijvers maar niet inzien dat anorexia een afschuwelijke psychiatrische ziekte is waaraan zware depressies en angsten ten grondslag liggen en die niets te maken heeft met het gevangen zitten in een narcistisch verlangen naar het hebben van het perfecte lichaam (zie het boek Anorexia bestaat niet: Het beeld van anorexia nervosa in de media van Casper Schoemaker). Het zijn wederom de media die dit hardnekkige misverstand constant blijven voeden. Verder niets dan complimenten voor de stukken van Pruis.
G. VAN KAPPEL

Pulchri Studio
In het artikel ‘Zeg iets moois tegen elkaar’ (De Groene Amsterdammer, 9 juli) wordt melding gemaakt van het vermeende voorval dat, tijdens een bezoek van H.K.H. prinses Máxima aan de Haagse Pulchri Studio, op verzoek van de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) twee naaktschilderijen zijn verwijderd. Dit is een onjuiste weergave van de gebeurtenissen.
Het is correct dat de twee kunstwerken zijn verwijderd. Echter, dit heeft op voorstel van de verhuurder-cateraar van de locatie plaatsgevonden. FMO heeft hiermee ingestemd, zonder enige inhoudelijke uitspraak over betreffende werken te willen doen. De daarop ontstane discussie over het commercieel en tegelijkertijd artistiek gebruik van Pulchri Studio is een discussie tussen Pulchri Studio, de locatiemanager en de kunstenaars. FMO wil en kan niet in deze discussie treden.
PATRICK HARMS,
woordvoerder a.i. van de FMO