Ramadan
In zijn stuk over Tariq Ramadan (De Groene Amsterdammer, 28 augustus) citeert Aart Brouwer een rapport uit 2005 van de door de Britse overheid in het leven geroepen werkgroep ‘Preventing Extremism Together’, waar Tariq Ramadan lid van was. In dat rapport zou staan dat ‘moslims de belangrijkste slachtoffers van de [Londense] aanslagen’ waren. Inderdaad geen handige opmerking – het staat alleen nergens in het bewuste rapport. Er komt één opmerking in voor die in de verte iets weg heeft van wat Brouwer aanhaalt. Het rapport wijst op ‘the role of the Muslim community in the promotion of national security’ als een aandachtspunt voor overheidsbeleid. Als argument daarvoor wordt aangevoerd dat
Muslims are disproportionately impacted by terrorist atrocities in multiple ways:
• as victims of the atrocities (more than 10% of the innocent victims of 7/7 were Muslims)
• as the target of any resulting backlash
• as the victims of excesses of law and order provisions and agencies following the atrocities
(Yusuf Islam et al, ‘Preventing Extremism Together’ Working Groups, August – October 2005, p. 75, <http://www.communities.gov.uk/documents/communities/pdf/152164.pdf\>).

Dit is toch echt iets heel anders dan zeggen dat moslims ‘de belangrijkste slachtoffers’ van de aanslagen waren: er staat dat moslims in onevenredige mate te maken hebben met de (indirecte) gevolgen van die aanslagen, en daar worden argumenten voor aangevoerd. Verzint Brouwer citaten, leest hij slecht, heb ik iets in het rapport over het hoofd gezien, of citeert hij uit een ander rapport van pet?
Brouwers beschuldiging wordt ook geuit op een niet door objectiviteit uitblinkende website, de ‘Militant Islam Monitor’. Op deze site vinden we de suggestie dat ‘Islamists in working group blame UK for 7/7 say Muslims are the real victims’ <www.militantislammonitor.org/article/id/1481\>. Deze aantijging wordt slechts vaaglijk onderbouwd met een verwijzing naar ‘page 2 of the html of the document’. Wat er ook in het rapport staat, op die pagina wordt in elk geval niet gezegd dat moslims de ‘echte slachtoffers’ van de aanslagen zijn.
Dat Brouwer zich op deze site baseert, eerder dan op het rapport zelf, is voorstelbaar in het licht van zijn bewering dat ‘de eerste publieksactie’ van pet een voorstel was om de herdenking van de holocaust af te schaffen omdat deze ‘kwetsend voor moslims’ zou zijn. Hij heeft dit zo te zien gelezen op een opnieuw niet bijster onpartijdige website, ‘Sheik Yer’mami / Winds of Jihad’ <http://sheikyermami.com/2008/09/25/pseudo-intellectual-snake-oil-salesman-tariq-ramadan-in-the-hot-seat\>. Zowel Brouwers eigen formulering als het ‘citaat’ uit het voorstel is letterlijk van deze site overgenomen. De site boekstaaft de beschuldiging niet en geeft geen bron voor het ‘citaat’. Heeft Brouwer naast deze gekleurde, derdehands informatie nog andere bronnen? Eén anti-islamsite is toch wat magertjes voor een dergelijk ernstige beschuldiging. Is hij misschien in de war met de Muslim Council of Britain, die inderdaad Holocaust Memorial Day op een bepaald moment heeft geboycot? Het rapport van pet laat eerder een oecumenische houding ten aanzien van het jodendom zien.
Het kan natuurlijk zo zijn dat Brouwer toch allerlei onberispelijke bronnen achter de hand heeft. Op Brouwers verdere betoog valt echter ook het nodige af te dingen. Zo erkent hij weliswaar dat Caroline Fourest in haar boek Frère Tariq overdrijft, maar kennelijk doet dat er niet echt toe. Hoe erg overdrijft zij precies, en waarom doet ze dat? Wat is haar politieke agenda? Het komt allemaal nogal selectief over, en selectieve argumentatie is er al meer dan genoeg in de Ramadan-affaire. En wat moeten we met een insinuerend zinnetje als: ‘Het probleem met Tariq Ramadan is dat hij een islamitisch theoloog is, een schriftgeleerde met alle bekrompen opvattingen van dien’? Kennelijk is een islamitisch theoloog al bij voorbaat van de discussie uitgesloten. Wie was er nou een slechte bruggenbouwer?
JAN FRANS VAN DIJKHUIZEN, Leiden
Universiteit Leiden