Wilders
Geert Wilders mag wat mij betreft met veel middelen bestreden worden, alleen niet met zijn eigen middelen. In het artikel ‘De Indische wortels van Geert Wilders’ (De Groene Amsterdammer, 4 september) is dit echter precies wat er gebeurt. Een groep Nederlanders wordt gemarginaliseerd teneinde Wilders als lid van deze groep aan het kruis te kunnen nagelen. Ik vind dit een volstrekt verwerpelijke redeneertrant, een correct blad als De Groene onwaardig.
ALIED BLOM, Amsterdam

Wilders (2)
Als genealoog heb ik genoten van het prachtige artikel over de Indische achtergrond van Geert Wilders. Het hele verhaal over Wilders’ terugkerende motief displacedness werd heel helder uitgelegd en in een historische context geplaatst.
Maar alsof de Indische achtergrond van Wilders als verklaring voor diens motieven ‘niet verhelderend’ genoeg was, wordt er ook nog via zijn grootmoeder een Indisch-joodse familie Meijer opgevoerd. Waarom de auteur de mogelijkheid onbenut heeft gelaten om via de joodse lijn nog eens extra cachet te geven aan de onderliggende motieven van Wilders is duidelijk. Ondanks op het internet gedane beweringen was de bedoelde familie Meijer namelijk niet joods! Mogelijk heeft de in die familie vaak voorkomende voornaam Levinus bij de auteur een associatie met Levie opgeroepen. De voornaam Levinus was echter een in Zeeland in het verleden veel voorkomende naam en afgeleid van Lieven. En dus heeft Wilders’ fascinatie voor Israël een heel andere achtergrond dan hier gesuggereerd wordt. Welke, dat mag Lizzy van Leeuwen ons nog een keer uitleggen.
HARMEN SNEL, Amsterdam
Stadsarchief Amsterdam

Wilders (3)
Antropologe Lizzy van Leeuwen beweert dat Geert Wilders zijn haren blondeert om zijn Indische afkomst te verbergen. Zijn grootmoeder was van joods-Indische afkomst. Waarna Van Leeuwen direct een verband legt tussen Wilders en de nazi’s: ‘Zijn anti-islamitische opstelling en extreme patriottisme deelt Wilders met veel andere politici en mensen van Indische afkomst en met de NSB die in Nederlands-Indië in de jaren dertig heel populair was.’
Ik heb nooit geweten dat nazi’s anti-islamitisch waren, Hitler bleek zelfs een groot bewonderaar van de islam te zijn. Mevrouw van Leeuwen begeeft zich op glad ijs en stelt de Indische gemeenschap in een kwaad daglicht.
Met deze wijze van redeneren vrees ik dat Lizzy van Leeuwen binnenkort onze toekomstige koningin Máxima zal ontmaskeren als een waar volgster van Videla’s gedachtegoed en dat Tariq Ramadan geen haar beter is dan zijn grootvader Hassan al-Banna, de oprichter van de gewelddadige Moslimbroederschap.
En dat noemt zich antropologe.
FRANK ORLEMANS, Tiel

Wilders (4)
Lof voor De Groene om eindelijk de link te leggen met de Indische en dus per definitie getraumatiseerde achtergrond van Wilders. Voor alle Indische Nederlanders is die link pijnlijk evident, evenals de noodzaak van het geblondeerde kapsel.
EEN LINKSE NIET-GEBLONDEERDE INDISCHE LEZERES (die bestaan ook…)