Hef Opheffer op
Als enthousiast lezer van De Groene ben ik altijd blij met de vele verschillende stemmen, meningen en gezichtspunten die u plaats biedt in uw blad. Toch ben ik niet abonnee geworden om geconfronteerd te worden met ongefundeerde, kwetsende en zeer ongenuanceerde uitingen, ook al hebben deze hun bestaansrecht in onze maatschappij. De laatste column van Opheffer (De Groene Amsterdammer, 18 september) overschrijdt wat mij betreft deze grens ruimschoots wanneer hij eindigt met de opmerking dat wat hem betreft alle islamieten het land uit gezet mogen worden. Ik heb het nog even opgezocht, maar ‘islamiet’ staat gelijk aan ‘moslim’, waarmee hij dus 850.000 medelanders bedoelt, die hij alleen vanwege hun geloof het land uit gezet zou willen zien! Deze mening mag bestaan, maar waarom zou u hem een podium bieden? Als u de column van Opheffer niet opheft, hef ik mijn abonnement op!
LOUK ROELL

Uit de school
Ik ben al jaren een trouwe lezer van jullie prima weekblad. Met name omdat de auteurs zich er niet makkelijk van af plegen te maken, maar hun artikelen baseren op een behoorlijk analyse en die netjes documenteren. En nu laten jullie beschouwingen over het onderwijs schrijven door iemand die al in geen 35 jaar een school van binnen heeft gezien. Het is misschien wel verrassend om de impressies van zo’n absolute buitenstaander te horen, maar je krijgt toch zoiets als een huzaar die in de Eerste Wereldoorlog in coma is geraakt en, onlangs ontwaakt, uitvoerig begint te klagen dat ze bij de cavalerie tegenwoordig maar wat in tanks rondtoeren.
De inhoudelijke veranderingen die Graa Boomsma zo betreurt, zijn in de afgelopen veertig jaar door zijn collega’s bedacht. Meest universitair opgeleide, eerstegraads docenten Nederlands van zijn eigen generatie. En na veel gepolder is er op allerlei goede gronden besloten om het een en ander te veranderen.
Van De Groene verwacht ik dan dat ze zo’n man aanraden eerst eens veertig jaargangen van de vakbladen van de docenten Nederlands door te nemen (zoals MOER en Levende Talen) en kennis te nemen van de overwegingen die zijn beroepsvereniging ertoe hebben gebracht om niet alles bij het oude te laten. En wellicht zou hij dan eens in kunnen gaan op de vraag waarom we volgens hem leerlingen toch beter de Reinaert kunnen laten opzeggen dan hen te leren een goed, sluitend betoog op te zetten. En waarom trouwens altijd literatuur, waarom niet Joris Ivens of Rem Koolhaas?
Een docent wordt toch niet opgeleid om veel kennis te hebben, maar om ervoor te zorgen dat leerlingen zich die kennis eigen maken? Dat is een vak apart. Daar gaat het bij die door Boomsma vermaledijde ‘algemene vaardigheden’ om. Ik heb de afgelopen dertig jaar vele honderden vaak goede, soms fantastische lessen mogen bijwonen. Maar als het misging, kwam dit meestal niet omdat die docenten te weinig wisten, maar omdat ze te weinig idee hadden hoe je het voor elkaar krijgt om kinderen veel te laten leren.
Zulke vragen verdienen een serieuzere behandeling dan een gefrustreerde klaagcolumn.
PROF. DR. GERARD J. WESTHOFF