Burke Stiching

De Edmund Burke Stichting is niet gelieerd aan enige politieke partij. Niets stond en staat deze denktank dan ook in de weg om sponsor gelden te ontvangen en deze naar believen uit te geven. In het feit dat (buitenlandse) lobbyisten trachten het opinieklimaat in Nederland te beïnvloeden (zie De Groene Amsterdammer van 10 oktober) schuilt op zich weinig kwaad. Overal, op alle vlakken, gebeurt het immers. En als we het willen gaan verbieden, gebeurt het heimelijk. Zoals de «gestaalde» filo soof-gewichtheffer Andreas Kinneging (in NRC Handelsblad van 14 oktober) terecht opmerkt, leidt het aannemen van geld niet per definitie tot een verlies van onafhankelijkheid. Evenzo biedt het ontvangen van een subsidie geen garantie voor het behoud daarvan.

Maar in een dergelijk verweer schuilt wel een inconsistentie als je eerst de financieringskwestie met de nodige geheimzinnigheid omgeeft en vervolgens, als de kwestie eenmaal ongewild in de openbaarheid is gekomen, de zaken omdraait en doodleuk opmerkt dat het de gewoonste zaak van de wereld is, of zou moeten zijn, om je door een farmaceutisch concern te laten sponsoren om met een deel van de ontvangen gelden themabijeenkomsten te gaan beleggen over zaken die diezelfde donor rechtstreeks aangaan. Niet alleen is belangen verstrengeling niet voorkomen, men heeft zelfs geen enkele moeite gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Wanneer we deze gang van zaken als normaal gaan beschouwen, zullen de adviseurs, fondsenwervers, peilers en lobbyisten het uiteindelijk voor het zeggen krijgen. Het spreekt voor zich dat de instellingen van de vertegenwoordigende democratie dan de onvermijdelijke verliezers zullen zijn, iets wat we niet zouden moeten willen.

WIM SCHULLER, Utrecht

Burke Stiching (2)

Eline van den Broek, directeur van het European Independent Institute, zegt in het artikel over de Amerikaanse lobby (in De Groene Amsterdammer van 14 oktober) dat Greenpeace «openlijk wordt gesponsord door Shell». Dat klopt niet. Greenpeace probeert natuurlijk milieuwinst te halen waar mogelijk. Zoals bij ons project Solaris, waarbij veel consumenten samen collectief zonnepanelen inkochten bij Shell. Maar Greenpeace neemt geen geld aan van bedrijven of de overheid. En verbindt al helemaal niet haar naam aan een bedrijf. Want precies zoals het artikel over de Amerikaanse lobby duidelijk maakt, maakt het ontvangen van geld afhankelijk. En Greenpeace is een onafhankelijke milieuorganisatie.

LIESBETH VAN TONGEREN,

Amsterdam, algemeen directeur Greenpeace Nederland

Burke Stiching (3)

Andreas Kinneging meent dat meerdere geldgevers te prefereren is boven één. Als onafhankelijkheid niet genoeg wordt gerespecteerd, dan is het makkelijker afscheid nemen. Als hij bedoelt dat meerdere geldgevers zijn Burke Stichting onafhankelijker maken, heeft hij gelijk. Meerdere geld gevers maken het voor de Bastiat Stichting inderdaad eenvoudiger om haar eigen weg te kiezen en te kunnen blijven volgen. Maar: die meerdere geldgevers geven het geld vast niet alleen om het geven zelf aan stichtingen met een politiek oogmerk. Die willen daar op de korte of lange termijn ongetwijfeld iets voor terug. Is de vraag dan niet: wat is de onderhandelings positie van dergelijke geldgevers binnen dergelijke stichtingen en/of tot hoe ver reikt hun invloed en wie waakt over die grens?

LIA NIJENBANNING, Amsterdam