Commentaar Frankrijk

In het lezenswaardige artikel van Hubert Smeets over de beroeringen in Frankrijk (De Groene Amsterdammer van 11 november) duikt helaas toch weer de bijkans onuitroeibare misvatting op dat de twintigste-eeuwse stadsuitbreidingswijken gebouwd zijn voor de arbeiders. Afgezien van enkele paternalistische woningbouwprojecten in de negentiende eeuw en de gesubsidieerde woningbouw ten tijde van de regering-Den Uyl, waren en zijn nieuwbouwwoningen onbetaalbaar voor de laagste inkomensgroepen. Deze groepen waren en zijn aangewezen op de goedkopere delen van de bestaande woningvoorraad.

GERRIT VAN DER MEIJ, Den Haag

Klaus Nomi

Leuk stukje over Klaus Nomi (De Groene Amsterdammer van 30 september). Ik ontvang De Groene in Ghana en dus meestal wat later. Jammer alleen van dat paragraafje over Sun Ra, wiens muziek en interstellaire gimmick volgens Alex van der Hulst uitdrukkingen zijn van het verdriet hem aangedaan als arme, zwarte Amerikaan. Right. En het werk van Miles Davis is ten diepste een verhandeling over wat het betekent om op te groeien als zoon van een goed boerende tandarts? Op die manier worden complete oeuvres van grote kunstenaars dus gereduceerd tot treurig stemmende, sociologische banaliteiten (vergeef me het pleonasme). Bovendien is Sun Ra natuurlijk niet van Mars afkomstig, maar van Saturnus. Soi.

HANS VAN RIJN, Accra, Ghana

Gibraltar

Elke week ontvang ik De Groene Amsterdammer in Barcelona. Het is mijn contact met de Nederlandse taal. Probleem is dat ik hem ontvang met min of meer twee weken vertraging. Mijn opmerking betreft dus een vrij oud artikeltje van René Zwaap: De brug van Gibraltar (De Groene Amsterdammer van 14 oktober). Ik lees het volgende: «Wekelijks vertrekken ze (de Afrikanen die de straat van Gibraltar proberen over te steken) met honderden tegelijk in rubberen boten vanaf de stranden van Ceuta en Melilla, de twee Spaanse enclaves in Marokko, vanwaar de sprong het makkelijkst te maken is.»

Zwaap zou zich een beetje beter moeten informeren en ook zijn gezond verstand moeten gebruiken. Waarom zouden migranten uit Melilla en Ceuta op zo’n manier vertrekken. Ze zijn al op Spaans gebied? De migranten vertrekken vanuit Marokkaans gebied in rubberboten naar Andalusië of de Canarische Eilanden. Jammer dat je met zo’n fout een artikel naar de kloten helpt, want wat er momenteel in Ceuta en Melilla gebeurt is belangrijk, erg en, volgens mij, een schande voor Spanje en de rest van de Europese Unie.

LUCAS VANWUNNIK, Barcelona

Schiphol

De aandacht mag niet worden afgeleid van de brandgevaarlijkheid van het detentie- en uitzettingscentrum op Schiphol door een uitzichtloze discussie te voeren over het al of niet adequaat handelen van het personeel. Het lijkt mij zinvoller een discussie te starten over het al of niet adequaat handelen van de ministers Verdonk en Donner (De Groene Amsterdammer van 4 november), die ministerieel verantwoordelijk zijn. Samen met een groot deel van de Tweede Kamer lijken ze allebei vooral te willen spreken over het al of niet personele falen. Bij een toekomstige parlementaire enquête over de ramp, die mij onontkoombaar lijkt, zal vooral de fatale invloed van de managerscultuur aan de orde moeten komen. Het is juist deze cultuur geweest waarin minister Verdonk zich kon profileren als gevangenisdirecteur, en waarvan minister Donner de slippendrager lijkt te zijn geworden. Deze pijnlijke confrontatie met de zondeval van de eens zelfverzekerde libe rale minister Verdonk en de eens trotse mannenbroeder Donner, mag niet uit de weg worden gegaan.

J.P. TUMP, Den Haag