Democratie als hartstocht

Democratie als hartstocht! (De Groene Amsterdammer van 11 november) Wat nu? Democratie is de heerschappij van de meerderheid! Déze democratie heeft in de twintigste eeuw «in de sociaal-democratische periode» gezorgd voor de emancipatie van de arme helft van Nederland, zeg de arbeidersklasse. Deze periode nadert nu zijn einde. Als laten we zeggen 51 procent van de mensen «rijk» is geworden is déze democratie ten einde. De 51 procent rijken kunnen, democratisch volkomen terecht, de onderste 49 procent arm houden.

Het lijkt mij duidelijk dat deze 51/49 procent-grens hier aan het naderen is. Wat er na de 51/49 procent-democratie moet komen weet ik ook niet. Er zijn behalve de achterstelling van de onderste 49 procent nog twee problemen die de meerderheidsdemocratie niet aankan: het milieuprobleem en de schaarste van de energiebronnen.

Aangezien in de meerderheidsdemocratie, naar men aanneemt, de stemmer in het algemeen primair kiest voor zijn/haar particuliere kortetermijnvoordeel lijkt een klassiek democratische oplossing voor het milieu- en energieprobleem ook illusoir.

KEES VAN BAALEN, Amsterdam

Dolmens

In De Groene Amsterdammer (van 4 november) lees ik de volgende zin van Mohammed Benzakour, over de al dan niet aannemelijke Keltische afkomst van de Berbers: «Als bewijs daarvoor worden vooral fysionomische argumenten aangevoerd; de uiterlijke licht/blonde overeenkomsten met de dolmens in Frankrijk.»

De dolmens, l’homme fou? Kunt u uw auteur vragen waar hij zijn kennis omtrent deze Franse bevolkingsgroep heeft opgedaan?

RUUD ENGELANDER, Amsterdam

Rectificaties

Frankrijk

In het artikel «Het woord is aan rechts Frankrijk» (De Groene Amsterdammer van 18 november) is een storende fout geslopen. Er stond één keer abusievelijk: «Chirac heeft na zijn nederlaag bij het referendum over de Europese grondwet in juni Dominique de Villepin het veld in gestuurd om premier Sarkozy de wind uit de zeilen te nemen.» Dat is onjuist. Villepin is premier, Sarkozy is minister van Binnenlandse Zaken.

Opera

Hoewel wij hem al eerder hadden geïntroduceerd, hadden we au teur Kevin Clarke van het artikel «That’s the Glory of Opera» (De Groene Amsterdammer van 18 november) beter nog een keer kunnen presenteren. Kevin Clarke is afkomstig uit Berlijn. Hij is journalist en muziekwetenschapper. Hij promoveerde op Emmerich Kálmán und die transatlantische Operette 1928-1932 en organiseerde voor de Staatsoperette Dresden in mei 2005 het wetenschappelijk symposium Operette unterm Hakenkreuz.

REDACTIE