Afghanistan

Wanneer het voor onze veertienhonderd soldaten te gevaarlijk is om naar Afghanistan te worden uitgezonden (H.J.A. Hofland, De Groene Amsterdammer van 6 januari) zal het kabinet de wijze beslissing nemen van de missie af te zien.

Onze soldaten, die niet gaan vechten maar «helpen», kunnen hun taak alleen succesvol volbrengen als de regering een juiste en volledige inschatting kan maken van de condities aldaar. Nog nooit heeft een soldaat zich beklaagd over zijn uitzending. Discussie ontstaat altijd op het moment dat het lot van de mannen verward wordt met de verantwoordelijkheid die het kabinet voor hen draagt en die besloten ligt in het besluit tot de missie. Op het moment waarop de militairen, na een grondige inventarisatie en rijp beraad, via de minister van Defensie opdracht krijgen op pad te gaan, zal dan ook niemand klagen.

Wij maken ons zorgen, maar niemand klaagt.

ING. S. DUBBELD, architect avb, Den Haag

Vergetelheid

Ik heb mijn bijdrage geleverd aan de ont-ontlezing met uw nummer tegen de Vergetelheid en letterlijk iedere letter gelezen. Dat is niet mijn verdienste maar de uwe. Wat een originele, geïnformeerde en boeiende editie. U kunt trots zijn en ik hoop dat u dat ook bent.

TEUN GAUTIER, Amsterdam

Zout en peper

Het Spaans de enige taal met één woord voor «zout en peper toevoegen»? (Ger Groot, De Groene Amsterdammer van 9 december) Maar niet heus! In het Engels heet dat «to season». De meeste recepten in de Engelse taal bevatten de stap «season to taste».

JIM BURFIELD, Amsterdam

Ramadan

Kees Beekmans weet niet hoe Rabat zal zijn na de ramadan, «want hij is er nooit eerder in november geweest» (De Groene Amsterdammer, 11 november). Iemand die over Noord-Afrika schrijft, zou toch moeten weten dat de ramadan ieder jaar in een andere maand valt.

HANS KONING, Easton (CT, USA)

Opheffer

Onder de veelzeggende kop «Te veel fouten» schrijft Opheffer (De Groene Amsterdammer, 16 december): «De PvdA is bij uitstek een partij waar het hoerenbezoek in het DNA zit.» En iets verder: «We hebben op het ogenblik de slechtste parlementariërs sinds 1850.»

Zonder iets af te willen doen aan Opheffers columnistenvrijheid, zou ik hem toch willen verzoeken deze beide stellingen met enige argumenten te onderbouwen.

CAMIEL HAMANS, Breda.

Rectificatie

Het korte artikel «Walvissen» (De Groene Amsterdammer, 6 januari) berust op een misvatting. In tegenstelling tot wat daarin werd beweerd, heeft Greenpeace niet geprobeerd de concurrerende milieuorganisatie de Sea Shep herds Conservation Society te hinderen in het opsporen van Japanse walvisjagers. Dit hebben beide organisaties laten weten. Ondanks verschillen van inzicht zijn beide organisaties gezamenlijk actief in de Zuidelijke Oceaan om de jacht op walvissen te voorkomen.

REDACTIE