Kees ’t Hart
Voor iemand die zijn identiteit ontleent aan het «enorm veel boeken lezen», zoals hij zelf schrijft in zijn recensie van Hemelval door Arjan Visser (De Groene Amsterdammer, 21 april) vertoont Kees ’t Hart opmerkelijke hiaten. ’t Hart constateert belangrijke verschillen tussen Hemelval en Vissers vorige roman De laatste dagen, die zich volgens hem in een historische setting en in een geïsoleerd milieu van schippers afspeelt.

Laat er nu in die hele roman geen enkele schipper voorkomen! Zou ’t Hart in de war zijn met de roman Waanzee van Robert Haasnoot (1999), die ook over godsdienstwaanzin gaat en zich wél op een schip afspeelt? Of heeft hij De laatste dagen nooit gelezen? Lastig om met zo’n slordig geheugen een identiteit op te bouwen.

JACKIE BROEKHUIJZEN, Rotterdam