Haydn
Leuk dat Bas van Putten zo enthousiast is over de muziek van Joseph Haydn (in De Groene Amsterdammer van 7 januari), een pleidooi houdt voor meer en betere uitvoeringen, en zelfs een Haydn-cursus en -academie propageert («Mensen begrijpen Haydn niet»). Jammer dat hij niet vermeldt dat er al jaren een Nederlandse Joseph Haydn-stichting bestaat – aangesloten bij de internationale Joseph Haydn-
Privatstiftung – die lezingen en concerten organiseert. Als hij de moeite had genomen even op internet te kijken (www.haydnstichting.nl) zou hij zich niet zo alleen hoeven te voelen en zich kunnen laven aan heldere informatie.

Dat zou voor ons lezers ook wel zo prettig zijn.

SASKIA KEGE, Amsterdam

Res publica

Bij toeval kreeg ik Rob Hartmans’ artikel Res publica, het algemeen belang – Een verhandeling over de vraag waarom het zo moeilijk is republikein te zijn (in De Groene Amsterdammer van 12 juli 2003) onder ogen. Het moet me van het hart dat ik dit een buitengewoon slecht artikel vind. Het is zeer negatief over wat republikeinen denken, noemt enkele groepen, generaliseert en het gaat te weinig over wat democratie inhoudt. Geen goede beurt van De Groene.

J.N. VAN DEN BERG