Opheffer (1)

De heer Holman is ongetwijfeld een schat van een man. Een strijdbaar belangenbehartiger van de vrijheid van meningsuiting. Een persoon met een warm hart en in staat tot hechte vriendschap. Zijn emoties zijn heftig. Zijn oogmerken zijn, ongetwijfeld, zuiver. En hij laat ons voluit meedelen in zijn ideeënrijkdom en zijn zielenroerselen. Dank, dank daarvoor.

Zo, nu is de weg wel gebaand voor een schuchtere kritische kanttekening bij zijn column «De linkse kerk» (De Groene Amsterdammer, 19 mei). Zelden heb ik een onbenulliger schotschrift gelezen. Zo, dat is eruit.

JERRY VAN DEN BRINK, Zeist.

Opheffer (2)

Al jarenlang abonnee van De Groene zeg ik nu toch mijn abonnement op uw blad op, na het lezen van de laatste Opheffer. De gedegenheid van uw artikelen en vooral het commentaar van de hoofdredacteur, ook nu weer, hebben mij altijd aangesproken. Opheffer nam ik dan maar voor lief, persvrijheid moet er zijn. Met zijn ongenuanceerde scheldpartijen, waarvan de laatste bij mij de emmer deed overlopen, wil ik niet meer worden lastiggevallen.

Als Opheffer opgeheven wordt, kunt u mij weer als abonnee noteren.

JUUP J. NAK, Den Haag

Opheffer (3)

Het is heden ten dage niet ongebruikelijk om aandacht te vragen voor «de inhoud». Maar wat moet je, als het daarom gaat, na lezing van Opheffer van 19 mei? Die column is alleen maar vorm: de vorm van de haat, waarbij een vergelijking met die van de werelden van Fortuyn, Van Gogh en het Derde Rijk niet zomaar klein bier genoemd mag worden.

Deze lezer van De Groene Amsterdammer heeft zo langzamerhand voldoende kijk op het ziektebeeld van Opheffer, en is gelukkig humaan genoeg – een woord waar de columnist zelf aan één stuk door mee worstelt – om het weekblad in zijn geheel niet af te vallen. Maar zijn hang naar niveau is een ander paar mouwen.

WILLEM JENS, via e-mail

Opheffer (4)

Hirsi Ali dreigt door vvd-minister Verdonk statenloos te worden gemaakt, naar aanleiding van kamervragen van kamerlid Hilbrand Nawijn. Tijdens de persconferentie over haar vertrek als kamerlid bedankte Hirsi Ali GroenLinks-leider Femke Halsema persoonlijk voor haar steun. In het tien uur durende kamerdebat over de kwestie uitte ook de Socialistische Partij heldere kritiek op Verdonk. Maar wat constateert Theodor Holman in De Groene Amsterdammer: het is de linkse kerk die Hirsi Ali «de Kamer uitjaagt en daarmee rechtstreeks de dood in». Mag ik Holman erop wijzen dat zijn dikke vriend Theo van Gogh een groot voorstander was van stijl en aanpak van Rita Verdonk? Wordt het niet eens tijd dat Holman met zijn briljante analyses verhuist naar pakweg het clubblad van de Edmund Burke Stichting? Misschien zitten ze daar wel te wachten op iemand die de pvda vergelijkt met nazi’s en een hoogleraar die niets anders doet dan het toelichten van een bestaande rechtspraktijk met een nsb’er.

DERRICK BERGMAN, Eindhoven

Brutus

Wordt het niet eens tijd om op een of andere degelijke manier aandacht te besteden aan de parallelle betekenissen van de kreten «Regels zijn Regels» en «Befehl ist Befehl»? Is er misschien ook overeenkomst tussen de methode waarmee Adolf Hitler een politieke partij achter zich kreeg en de manier waarop Rita Verdonk de vvd probeert over te nemen? Het zal niet moeilijk zijn een aantal gerenommeerde en gewaardeerde Nederlanders bijeen te krijgen, die treffende overeenkomsten waarnemen.

Kom op, Hubert Smeets, je bent niet voor niets historicus; we weten inmiddels dat je op een beschaafde én vlijmscherpe manier tekeer kunt gaan.

PIET KRAAKMAN, Elst