Schipholbrand

Minister Donner toont een verbijsterende vergevingsgezindheid voor het falen van de overheid bij de Schipholbrand. Een vergevingsgezindheid die hij eertijds niet kon opbrengen voor de slachtoffers van de brand die, voorzover ze het overleefden, met ongelooflijke hardheid het land werden uitgewerkt. Het gezag van de overheid, dat hij krampachtig overeind probeert te houden, is door deze beoordelingsdiscrepantie niet in goede handen bij Donner, juist omdat hij het handhaven van het gezag van de overheid tot zijn persoonlijke zaak schijnt te hebben gemaakt. Zijn klaaglijk verwijt dat kritiek op de overheid ‘wijsheid achteraf’ is, moge dan gelden voor de mens Donner, blijkbaar gold het niet voor de omgekomen illegalen op Schiphol, die daar zaten omdat ze door de overheid betrapt werden op kleine foutjes in hun verhaal. In het denken van Donner mag de overheid onwetendheid wel als excuus gebruiken, maar mogen de illegalen dit niet.

J.P. TUMP, Den Haag

Dichters & Denkers

Compliment voor de illustraties van Tuinder en Roggeband. Ze zijn dwars en een tikje bizar, het verband met de tekst is niet altijd direct duidelijk, maar dat vind ik er juist leuk aan. Ik bewaar ze soms ter eigen inspiratie.

MIA FIEDELDIJ DOP, Amsterdam

Vormgeving 1

Schitterende nieuwe lay-out, leest inderdaad nog prettiger. Daarnaast blijft De Groene het beste wat Nederland ooit heeft voortgebracht. Op een boterham met pindakaas na dan.

JON BECKERS, via e-mail

Vormgeving 2

Ik kan me de nieuwe vormgeving en vooral het lettertype als bezuinigingsmaatregel voorstellen. Maar het blad is voor mij in bepaalde opzichten onleesbaar, onder meer de rubrieken van Hofland, Groot en Beekmans bezorgen me barstende hoofdpijn omdat de letters tot een zwarte brij worden. Ik vind het lettertype en de saaiheid daarvan niet geslaagd.

JOHAN HAM, Amsterdam