Klimaat

Het ontkennen van het broeikaseffect – om precies te zijn: de opwarming van de aarde als gevolg van menselijke activiteiten – is niet strafbaar, maar wel onnozel. Zeker als het gebeurt (De Groene Amsterdammer, 6 oktober) op zulke ontoereikende gronden als (1) een misverstand rond de ijsberen die lang nog niet allemaal door het poolijs gezakt zijn, (2) de verkeerde (namelijk te gelovige) gezichten van de aanhangers van Al Gore, en (3) een tweetal elkaar tegensprekende tellingen met een zoekmachine (Google?) van de mate van consensus in de wetenschappelijke literatuur (waarbij absoluut niet duidelijk is welke ‘consensus’ over wat). Maar als iemand desondanks graag wil blijven geloven dat die opwarming niet bestaat, respectievelijk niet voor een groot deel door onze industriële samenleving en onder meer door het opstoken van gedurende miljoenen jaren opgeslagen fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt, dan heeft hij mijn zegen. Maar als ik hoofdredacteur was geweest, had ik het nooit goed gevonden dat een dergelijke opvatting zou worden opgeblazen tot een anderhalve pagina groot artikel, onder de titel ‘Puriteinse preek’. Zo breeduit hoef je onwetendheid nu toch ook weer niet te etaleren.

BRAM VAN DER LEK, Dieren

Opiniemist

Een taboe doorbroken: uitstekende analyse van Sampiemon en Van Wolferen (De Groene Amsterdammer, 6 oktober). Moedig ook om de rol van NRC Handelsblad bij de plaatsing van het artikel te belichten. Het is te hopen dat het stuk de aanzet vormt tot een open discussie in enkele media. Dat in Nederland, door doorbrekend inzicht, een brede mediarevolutie zou kunnen ontstaan, lijkt mij een illusie. Ook op nationale schaal bepaalt ons superioriteitsgevoel onze visie op de binnenlandse problemen met bijvoorbeeld de islam.

L. TOEPOEL, Zutphen