Reve in Handke

Interessant stuk van Arnon Grunberg over Peter Handke (in De Groene van 17 december). Een opmerking daarbij, die u ongetwijfeld door alle revianen toegestuurd zult krijgen: het verhaal ‘Examenvraag 2’, dat Grunberg tegen het eind van zijn stuk navertelt, is vrijwel gelijk aan een anekdote die Frits van Egters’ vriend Louis vertelt in het eerste hoofdstuk van De avonden (bladzijde 23 in mijn uitgave). Hierin tilt een vader zijn zoontje op aan het hoofd en breekt de nek. Als de dokter vraagt hoe het ongeluk gebeurd is, doet hij het met zijn dochtertje, en ook haar nek breekt. Zou dit een wijder verspreid verhaal zijn of heeft Handke Reve gelezen?

JANWILLEM VAN DER HAM, Zaandam

Ridders van de waarheid

Ik heb het artikel ‘Ridders van de waarheid’ (in De Groene van 17 december) met grote belangstelling gelezen. Vooral de lead boeide me. Speciaal deze zin: ‘Als ware verlossers trekken zij ten strijde tegen de elite waar ze zelf ooit deel van uitmaakten.’ De auteurs zijn, zo lijkt het, behoorlijk schatplichtig aan Menno ter Braak.

MARTIN DE KONING

Verdeel en heers niet

‘Het gaat niet over het bewaken van een stapel stenen, het ultieme doel is goede patiëntenzorg’, was de uitspraak van toenmalig minister Bruno Bruins als reactie op de commotie die ontstond na het faillissement van MC Slotervaart in 2018. Een dergelijke uitspraak sluit prima aan op het artikel ‘Verdeel en heers niet’ in De Groene van 17 december. Het ministerie van VWS stelt voor zichzelf een aantal eindpunten en houdt toezicht op de manier waarop deze tot stand worden gebracht.

Het ministerie fungeert samen met overheidsorganen als de Nederlandse Zorgautoriteit als toezichthouder. De minister is het gezicht naar buiten en mag het verhaal verkopen. Visie en sturing ontbreken, er wordt alleen aangegeven wat niet mag en de oplossing van de problemen wordt in overeenstemming met het neoliberale evangelie overgelaten aan de markt.

In de apotheek heeft deze vorm van marktdenken inmiddels geleid tot onaanvaardbare geneesmiddelentekorten, zo’n veertienhonderd deficiënties in 2019 en ook in 2020. De leveringsproblemen zijn ontstaan nadat China in het afgelopen decennium min of meer monopolist werd op de geneesmiddelen-grondstoffenmarkt waardoor productieproblemen bij een Chinese leverancier zich direct vertalen in tekorten omdat er geen concurrenten (meer) zijn die wel kunnen leveren.

De problematiek is bekend, maar bij VWS neemt niemand de verantwoordelijkheid. Fabrikanten, groothandel, apotheken en zorgverzekeraars, ‘de markt’, moeten het oplossen. Dit gebeurt niet en het over de schutting gooien van problemen overheerst. VWS pakt niet de oorzaken van de tekorten aan, maar stuurt de minister op pad met de boodschap dat er een ‘ijzeren voorraad’ moet komen. Dit suggereert dat de huidige voorraden te klein zouden zijn, maar dat blijkt nergens uit.

Inmiddels worden er duurdere geneesmiddelen uit andere EU-landen geïmporteerd waar ze blijkbaar wel verkrijgbaar zijn. Patiënten worden onrustig door telkens wisselende geneesmiddelen en als er al geleverd wordt staat Nederland achteraan in de rij omdat de vergoedingsprijzen hier zo’n beetje de laagste van Europa zijn.

Kortom, VWS, het wordt tijd voor: verbind en geef leiding!

JAN TROOSTER, apotheker, Markelo