Uithoek

Waarom wordt in het artikel ‘Waarom radicaal-rechts populair is in het ooit zo communistische Oost-Groningen’ (in De Groene van 10 maart) Winschoten een uithoek van Nederland genoemd? Is dat omdat je vanuit Winschoten met het openbaar vervoer binnen vijfenhalf uur naar Berlijn kunt reizen? Iets waar de Amsterdammers nog jarenlang over zullen dromen.

PETER VAN DER MEER, Groningen

Basta cosi

Vanaf 13 januari, dit jaar, worden we getrakteerd op een leergang Giotto.
Fresco’s in Padua.
Er zijn vier registers, dit is het eerste en nog niet alles.
Dat belooft nog wat!
In werkelijkheid zijn ze meters hoog en breed, wij moeten het doen met miniaturen, helaas.
Meneer Fuchs is een onbetwiste kenner en verteller, zoals hij ons meeneemt in de wereld van het Nieuwe Testament en wat daaraan voorafging, volgens Giotto.
Dat ‘realisme’ betreft niet de gebouwen, er kunnen nooit zoveel mensen op zo’n balkon en de schaapjes waren toen óf veel kleiner, maatje flinke cavia, óf ondergeschikt aan de vertelling.
In deze covid-tijd probeer ik mijn woning steeds vanuit een ander perspectief te bekijken, om eentonigheid te voorkomen.
Als nu de nieuwe Groene in de bus zit, kijk ik, zoals altijd, eerst op bladzijde 53 of 55…
‘Nee hè, niet weer Giotto!’
Wij kunnen niet naar Padua noch naar musea en er is zoveel moois, alsjeblieft neem ons mee en vertel gevarieerder verhalen!

ERICA HABOLD, Amsterdam

NRC en Vagina Vote

Jammer dat een column van mij over Sigrid Kaag in NRC van vorig jaar augustus in een artikel in De Groene (van 3 maart) op één hoop wordt gegooid met de hate mail die vrouwelijke politici ontvangen. ‘Stuitend, vooral van die krant’, zegt Kaag, over deze column.

Wie de moeite had genomen dat stuk goed te lezen had kunnen zien dat het zo bekritiseerde woord ‘vagina-voting’ niet eens afkomstig was van mij maar van een vrouw: Lisa Müge, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam die ik om commentaar had gevraagd. Zij ontleende op haar beurt dat begrip aan de genderdiscussie in de Verenigde Staten. Feministen in dat land hanteren Vagina Vote soms zelfs als een geuzenterm. Het is bijvoorbeeld te zien op spandoeken en T-shirts.

Onbevooroordeeld lezen had voorts tot de conclusie kunnen leiden dat de column juist positief was over de kansen voor Kaag om haar ambitie om de ‘eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden’ waar te maken. ‘Hou Kaag in de gaten’ was niet voor niets de laatste zin van het stuk.

MARK KRANENBURG