Vrouwenhandel

Natuurlijk zijn er problemen in de prostitutie, ik zal dat zeker niet ontkennen. Sommige vrouwen werken onder dwang en dit is een probleem dat veel aandacht verdient. Het artikel ‘Enkele reis Hongarije-de Wallen’ (De Groene van 12 maart) mist echter nuance. Zo wordt er gesuggereerd dat het merendeel van de prostituees gedwongen is en dat de gehele prostitutiewereld aan elkaar hangt van mensenhandel.

De waarheid is dat er vrijwel geen harde cijfers zijn over het percentage gedwongen prostituees, onderzoek is met name giswerk. Het aantal van zeventig procent dat in de inleiding van De Groene wordt genoemd, is dan ook nog nergens bewezen en kan behoorlijk in twijfel getrokken worden. Door zo’n eenzijdig beeld van de prostitutie neer te zetten worden prostituees geschaad. Ze worden zo gezien als zielige wezens die vooral geholpen moeten worden, terwijl de meeste prostituees veel plezier beleven aan hun werk.

Klanten van prostituees worden ook in het artikel neergezet als mannen die enkel en alleen denken aan hun eigen behoefte, en blind zijn voor de zorgen van iemand anders. Wederom wordt er een eenzijdig beeld geschetst!

Uit onderzoek van Marijke Vonk komt naar voren dat 84 procent van de prostituees een goede relatie heeft met hun klanten. De artikelen van deze psycholoog (marijkevonk.com) vormen een waardevolle toevoeging aan jullie stuk.

ANNE SMEETS

Welkom in Corpocratië

In De Groene van 5 maart behandelt Ewald Engelen de vraag waarom sinds de crisis van 2008 de rijken rijker en de armen armer zijn geworden, het kapitalisme zijn eigen middenklasse opeet en daarmee zichzelf ondergraaft. Het neoliberale politieke beleid komt vooral aan de belangen van de grootbedrijven, banken en de rijken tegemoet, op kosten van de midden- en de onderklasse.

In zijn analyse heeft Engelen bijna uitsluitend aandacht voor het monetarisme/de financialisering, en machinaties van de financiële markten. Wat ontbreekt is oog voor de moordende concurrentie van de marktpartijen als zij hun producten op de markt aanbieden. Deze leidt tot een dwangmatige opvoering van de productie en onvermijdelijke groeidwang: groeien of van de markt verdwijnen. Deze groeidwang leidt tot een steeds grotere druk op de winst en daarom tot de tendens van een dalende winstvoet. Daardoor dreigt de winst te gering te worden voor de altijd maar grotere noodzakelijke investeringen om de concurrentie het hoofd te bieden en de winst op te voeren.

Daar komt nog bij dat de koopkracht onder het kapitalisme altijd te gering is om deze almaar stijgende productiviteit te absorberen. Om toch voldoende te accumuleren zijn marktpartijen genoodzaakt de uitbuitingsgraad van samenleving en milieu onophoudelijk op te voeren: lagere lonen, belastingontduiking, afbraak van de democratie, milieuvervuiling: de ratrace naar de bodem, en een neoliberale politiek die uitsluitend het kapitaal dient.

De oplossing voor de moordende concurrentie en de groeidwang vereist een nieuwe economische structuur die het einde van het kapitalisme veronderstelt en nastreeft. De oplossingen van Ewald Engelen lijken juist contraproductief.

JO VERSTEIJNEN, Dordrecht

WOUTER SNIP, Middelie

Auteurs van De markteconomie voorbij

Rectificaties

  • In het artikel ‘Abu Bakr al-Baghdadi heet eigenlijk Elliot Shimon’ (De Groene van 25 februari) wordt Ismail Selvi abusievelijk ‘verantwoordelijk’ genoemd voor de site DutchTurks. Hij was columnist voor deze site.

- De Groene citeerde vorige week Martin Rees: ‘De aarde is 45 miljoen jaar oud. Maar dit is de eerste eeuw waarin een soort, de onze, de toekomst van de biosfeer kan bepalen.’ Dat moet natuurlijk zijn: ‘De aarde is 45 miljoen eeuwen oud.’