Het straatje van links

In De Groene van 22 maart betogen Hidde Boersma en Jop de Vrieze dat binnen links regelmatig selectief met feiten wordt omgegaan. Maar in hun eigen artikel lijkt alles geoorloofd, zolang het maar in het straatje van de technofix-ideologie (aka ‘ecomodernisme’) past.

Neem glyfosaat. Boersma en De Vrieze stellen dat Corporate Europe Observatory (ceo) zich ‘vastklampt’ aan het oordeel van het who-kankerinstituut iarc, dat glyfosaat kankerverwekkend kan zijn. Zij stellen dat dit niet klopt omdat het ‘onafhankelijk van concentratie’ bekeken wordt. Blijkbaar weten de schrijvers niet dat het EU-agentschap efsa precies datzelfde moet doen voor de risicoanalyse. Het verschil in conclusie lijkt vooral te zitten in efsa’s manier van werken. Dit instituut baseerde zich op niet-publieke studies van Monsanto en kopieerde grote delen van de conclusies van het bedrijf zelf. Van efsa mogen mensen nu juist aan 66 procent méér glyfosaat blootgesteld worden. En bestempelt de who/iarc werkelijk ‘zo goed als alle stoffen’ als mogelijk kankerverwekkend? Natuurlijk niet. Met dit soort beweringen dragen de auteurs bij aan de campagne van rechtse politici en Monsanto-lobby’s om de reputatie van een belangrijke wetenschappelijke instantie te ondermijnen.

Vaccinatie dan? Noch de overgrote meerderheid ‘linkse’ hoogopgeleiden, noch enige linkse partij of milieuorganisatie is anti-vaccinatie. De schrijvers beroepen zich op het rivm als ze beweren dat de lichte daling in vaccinatiegraad te wijten is aan die hoogopgeleiden. Maar het rivm meldt juist dat het hier geen verklaring voor heeft. Nog zoiets: geen enkele serieuze organisatie stelt dat er een verband is tussen ggo-voedsel en autisme.

Boersma en De Vrieze refereren aan het boek Science Left Behind van Alex Berezow en Hank Campbell, dat model lijkt te hebben gestaan voor hun artikel. Maar ze vermelden niet dat Berezow en Campbell vooraanstaande leden zijn van de door Big Oil en Big Tobacco gefinancierde American Council on Science and Health (acsh). Mother Jones rapporteerde hoe deze organisatie fracking, bisphenol-A en atrazine verdedigde.

Ecomodernisten zijn vervuilende multinationals opvallend behulpzaam in hun pogingen om de geloofwaardigheid van links en de milieubeweging te ondermijnen. Eerder beschuldigde Boersma met zijn documentaire Well Fed milieuorganisaties er valselijk van rampspoed te veroorzaken in arme landen. Als dit soort werk als wetenschapsjournalistiek wordt gepresenteerd, hebben we best een probleem.

NINA HOLLAND, Corporate Europe Observatory, Brussel

Honderd procent loonsverhoging

Wellicht omdat ik het als de tegenwoordig zo gretig afgeschilderde laagopgeleide verkeerd zie, maar ik verwonderde me over het door de gehele media gebruikte percentage van vijftig waarmee de salarisverhoging van 1,5 naar 3 miljoen euro van ing-baas Ralph Hamers werd aangegeven. Vijftig procent van drie miljoen is inderdaad 1,5 miljoen, maar de verdubbeling van 1,5 naar 3 miljoen euro salaris is een verhoging van honderd procent.

Ook Aukje van Roessel heeft het in haar goed geschreven en dubbel inhoudelijke ‘Graaiers’-betoog (in De Groene van 15 maart) helaas over vijftig procent.

PETER DE JONG, Vlaardingen