De Groene Live #26: Strijd om de ziel van Amerika. Kijk woensdag om 20.30 naar de live-uitzending. Meer informatie

Post week 15

In Den Haag

Aukje van Roessel had niet haar dag toen ze haar rubriek ‘In Den Haag’ schreef (De Groene Amsterdammer, 2 april). Het ging over uitspraken van twee vvd’ers: Halbe Zijlstra en Malik Azmani. De eerste beweerde dat Nederland om pragmatische redenen best met dictatoriale regimes zou kunnen samenwerken. In de uitzending van Buitenhof van 5 april nuanceerde hij dat zodanig dat hij uitkwam bij het beleid dat Nederlandse kabinetten al sinds jaar en dag voeren, namelijk dat van de Verenigde Staten. En Azmani beweerde dat asielbeleid in Nederland tot nul moet worden teruggedraaid en vervangen moet worden door ‘opvang in de regio’. Ook dat is al sinds jaren door verscheidene politici beweerd, beweringen die elke keer weer op niets uitliepen omdat ze nooit concreet gemaakt werden.

Even praten met bijvoorbeeld de unhcr had misschien kunnen helpen. Daar zouden ze vragen: in welk gastland in de regio wilt u (nog) meer vluchtelingen laten opvangen en hoe wilt u dat concreet realiseren? Denkt u dat die landen in de regio bereid zijn vluchtelingen over te nemen die al in een westers land verblijven? Bestaande kampen verder uitbreiden? Vluchtelingen definitief settelen in andere landen? Welke? Wat gaan uw plannen ongeveer kosten en wie gaat dat betalen? Kom eens met concrete projecten, dan kunnen we verder praten. Het bezoek van minister Ploumen aan een van de grote vluchtelingenkampen in de regio, waarbij ze als cadeau een lading ‘Amsterdamse weesfietsen’ meebracht, lijkt eerder een illustratie van machteloosheid dan een reële bijdrage aan opvang in de regio.

En verder: je kunt de buitengrenzen van Europa proberen te vergrendelen voor migratie, je kunt proberen veel migranten tegen te houden. Maar is het geen illusie te denken dat wanhopige mensen niet toch hun weg wel zullen weten te vinden? Wat doe je met degenen die door de onvermijdelijke mazen van het net heen komen en die je niet kunt terugsturen naar hun land van herkomst omdat dat hun naar alle waarschijnlijkheid het leven zou kosten of omdat buurlanden van het land van herkomst deze mensen niet willen toelaten?

‘Opvang in de eigen regio’ klinkt goed, maar het is in deze context een lege, nietszeggende bewering. Natuurlijk is er niets tegen dat politici zoeken naar innovatief buitenlands beleid en naar oplossingen voor vluchtelingen- en migratieproblemen, maar dan liefst niet door bestaand beleid als innovatie voor te stellen of door met veel aplomb eerder uitgekauwde, lege slogans te lanceren als waren ze geniale oplossingen.

Frits Florin

ABN Amro

Met groeiende weerzin heb ik de hetze tegen de raad van bestuur van ABN Amro gevolgd: afgunst is een minderwaardige emotie. ‘Ik gaf mijn woord’, zei in een andere context Diederik Samsom. En inderdaad, zowel de staat als onze politici behoren goed te zijn voor wat zij beloven. Dat geldt voor een coalitiedeal maar ook voor een salarisafspraak.

De Tweede Kamer reageerde op het publiek bekend worden van de afspraken met de ABN Amro-top alsof dit ook voor haar onverwacht en ongewenst nieuws was. Als dat werkelijk zo is, dienen op z’n minst alle financieel specialisten van die Kamer wegens incompetentie naar huis te worden gestuurd. Zulke dingen weet men. En wat betreft de ethische kwaliteit van die salarisafspraken, waarom zou zes ton ethisch zijn maar zeven ton onethisch? Ook het afdingen op de zwaarte van de functies van deze bankiers komt nogal dom over. Deze mensen werden destijds door de politiek geselecteerd vanwege hun veronderstelde uitzonderlijke kwaliteiten. En zeg nu zelf, een ministerie van Financiën of van Economische Zaken laat je niet runnen door de eerste de beste gepromoveerde academicus.

Er is een verschil in niveau tussen het zeldzame soort mensen dat je met redelijk vertrouwen op succes de leiding kunt toevertrouwen van de ombouw, onder moeilijke omstandigheden, van een grote complexe financiële organisatie, en de grote mep van hoogopgeleide Nederlanders die je als je welvaart je lief is uit zulke functies weg houdt. Sommige mensen zijn nu eenmaal veel beter dan andere mensen en dat geldt niet alleen voor voetbal. Hoeveel zulke mensen dan moeten verdienen is een kwestie van traditie en usance, met moraal heeft dat niet veel van doen.

Klaas Maas, Voorschoten