Algoritmen

In De Groene van 31 maart geeft Jos de Mul, ondanks (of dankzij?) zijn titel van hoogleraar wijsgerige antropologie, een verkeerd beeld van wat een algoritme ‘zegt’. Het klopt dat algoritmen, op veel verschillende en soms zeer ingewikkelde manieren, steunen op extrapolaties van het verleden. Maar de uitkomst is echter geen harde voorspellende waarheid. Het is in essentie ‘gewoon’ een kansberekening. Dus de kans dat x = y = z%. Wat omgaan met algoritmen zo gevaarlijk maakt is het onbegrip van menselijke beslissers die ermee moeten werken: the computer says no and I can’t explain (anymore) why. Vandaar dat we allemaal heel blij moeten zijn met het feit dat de Europese Unie kortgeleden een set wetten heeft aangenomen die inzage in de algoritmen verplichten bij de toekenning (of afwijzing) van bij wet geregelde voorzieningen.

Jacco Motveld
Oosterend, Texel

Thierry Baudet

Is columnist Bastiaan Rijpkema, die in De Groene van 7 april, tekeergaat tegen Forum voor Democratie, dezelfde auteur als de man die jarenlang met ene Thierry Baudet opinieartikelen voor NRC Handelsblad schreef? Samen pleitten ze onder meer voor inperking van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) (30 november 2013), waarschuwden ze voor een complot over een federaal Europa (1 april 2014) en oefenden ze alvast met het cultuurmarxistische hondenfluitje door creaties van Rem Koolhaas weg te zetten als antimenselijke architectuur die ‘sociale werkelijkheid van de bewoners’ afbreekt (5 november 2011). Enige intellectuele flexibiliteit is een columnist niet vreemd, maar als hij zich – terecht – zorgen maakt om de illiberale fellow travellers van Baudet, zou het Rijpkema sieren als hij ook de hand in eigen boezem steekt.

Teun Dominicus
Amsterdam

Subtiel

In de recensie van Gawie Keyser in De Groene van 7 april is in de laatste zin sprake van ‘de sensoren’ van de Volksrepubliek. Na enig nadenken lijkt me dit ook een alleszins te verdedigen alternatief voor censoren.

J. Van Klinken
Brussel