Hassan Bahara

Sommige mensen lezen een artikel omdat ze geïntrigeerd zijn door de pakkende titel of omdat het onderwerp hen aanspreekt. Wie het artikel geschreven heeft, doet er misschien niet veel toe. Het is weliswaar goed of slecht geschreven, maar de naam van de auteur wordt weer vergeten en bij een volgend artikel begint men weer opnieuw: leuke titel, interessant thema, prima geschreven. Een interessant testje zou zijn om eens wat gelezen artikelen door te spitten om te kijken of er niet toch een onbewuste voorkeur uit blijkt voor de schrijver ervan.

In mijn geval is het een bewuste keuze. Mijn leespoel Groene-redacteuren is niet vastgeroest, maar op enkele van hen durf ik blind te vertrouwen en als ik hun namen zie staan lees ik automatisch de door hen geschreven artikelen. Een van hen is Hassan Bahara en ik betreur zijn vertrek bij De Groene dan ook zeer.

Zijn naam begon me op te vallen toen ik een paar nummers achter elkaar interessante artikelen las over racisme in binnen- en buitenland. Zijn stukken waren genuanceerd, maar zijn toon was niet per se neutraal. En dat hoeft ook niet. Hij liet zien dat wat in Amerika aan de orde van de dag is niet simpelweg een ver-van-ons-bedshow is, maar iets wat in Nederland ook veel meer geadresseerd en aangepakt moet worden. Dat er verschillen zijn, maar zeker ook overeenkomsten.

Ik wil Hassan Bahara bedanken voor zijn bijdragen aan De Groene en hem veel succes wensen bij de Volkskrant.

Katty Gerez


FD, Trouw en De Groene gaan samenwerken bij onderzoeksjournalistiek

De redacties van dagbladen FD en Trouw en De Groene Amsterdammer starten een unieke samenwerking op het gebied van onderzoeksjournalistiek. De drie gaan een vaste samenwerking aan met de redactie van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek, voorheen De Onderzoeksredactie.

Sinds de start in 2014 richten de Investico-redacteuren zich op het versterken van de democratische rechtsstaat door het voeden van het publieke debat. Niet door het presenteren van opgeklopte schandalen, maar door in actuele dossiers inzichtelijk te maken hoe besluiten tot stand komen, waar de uitvoering mogelijk ontspoort en hoe de controle functioneert. Investico biedt tegenwicht, daar waar snel scoren en incidentgerichtheid in het politieke debat de democratische rechtsstaat uithollen.

Investico is een onafhankelijke stichting die opereert zonder winstoogmerk. Deze stichting wordt gefinancierd met particuliere donaties en ontvangt onder meer steun van Adessium Foundation, tevens donateur van ICIJ, het internationale journalistieke onderzoeksplatform waarin FD en Trouw afgelopen jaar samenwerkten aan de Panama Papers. Behalve met de drie vaste mediapartners zal Investico ook blijven samenwerken met ad-hocpartners, zoals regionale kranten, radio en tv.

Redacteuren van Investico onderzochten in de afgelopen jaren onder meer de besteding van de energiemiljarden die gemeenten en provincies vergaarden door de verkoop van de energiebedrijven, dubbele petten van hoogleraren, fraude in de sportwereld, de mislukkingen van ICT-projecten bij de overheid en het functioneren van het financieel toezicht. De resultaten van hun onderzoek werden gepubliceerd in De Groene Amsterdammer en diverse andere media. Investico leidt tevens onderzoeksjournalisten op, via jaarlijkse masterclasses die vier tot vijf maanden duren.

Meer informatie?

Zie platform-investico.nl


Deelnemen aan masterclass onderzoeksjournalistiek?

Wil je een goede of nog betere onderzoeksjournalist worden? Voor de masterclass onderzoeksjournalistiek zoeken platform Investico en De Groene Amsterdammer kandidaten.

Een groep van vier tot vijf jonge onderzoekers krijgt de kans om vanaf medio september 2016 vijf maanden onder begeleiding van redacteuren, onderzoeksjournalisten en gastdocenten een groot onderzoeksproject te doen. Zij krijgen les in klassieke en nieuwe (data)journalistieke methoden. De masterclass resulteert in een grote, diepgravende publicatie in De Groene.

Journalistieke ervaring is geen vereiste; geïnteresseerden met een achtergrond in de exacte wetenschappen, rechten of datajournalistiek worden ook aangemoedigd te solliciteren.

Je kunt je aanmelden tot en met 31 mei 2016 via: web@platform-investico.nl

Kijk voor alle informatie op platform-investico.nl/masterclass/.