Post week 19

Bevrijding

Bij het artikel over 75 jaar bevrijding (in De Groene van 15 april) staat een foto afgebeeld met als onderschrift: ‘Inwoners van Walcheren rijden door land dat door Duitsers onder water is gezet, 1945’. De Duitsers hebben wel de Wieringermeer onder water gezet, maar Walcheren kwam echter onder water te staan nadat de geallieerden de dijken op 3 oktober 1944 hadden gebombardeerd om de Duitse positie te verzwakken. Pas op 5 februari 1946 werd het laatste gat in de dijk gedicht.

RUDY SCHREIJNDERS, Maarssen

Het Nederlands in 2050

Het artikel ‘Een ietsjepietsje anders’ over de toekomst van de Nederlandse taal (De Groene, 22 april) beschouwt de Gooise r als het nieuwe normaal en kent slechts dialecten buiten de Randstad (maar niet in het dialectrijke Vlaanderen). Alsof Amsterdams, Rotterdams of Utrechts standaardtaal zijn! En dan de uitsmijter: ‘Het Vlaams en het Nederlands groeien steeds verder uit elkaar.’ De Vlaamse tussentaal (niet te verwarren met de dialecten) is dus geen Nederlands? De Hollandse tussentaal of Poldernederlands met zijn vele klinkervervormingen en afschaffing van stemhebbende medeklinkers kennelijk wel… Kennelijk beschouwen Randstedelingen hún taalgebruik nog steeds als de maat aller dingen.

HANS SMULDERS, Sint-Niklaas (B)