Koning Willem I

Joost de Vries recenseert Jeroen Kochs biografie van koning Willem I (De Groene van 5 mei): ‘Als stadhouder Willem IV was hij gevlucht voor Napoleon, als koning Willem I keerde hij terug op het strand van Scheveningen.’ Stadhouder Willem IV was de in 1751 overleden grootvader van die Willem die als zoon van stadhouder Willem V in 1795 met zijn vader moest vluchten voor het naderende Franse leger onder Pichegru (Napoleon was toen nog een brigadegeneraal in Zuid-Frankrijk).

Na zijn terugkeer in 1813 had die Willem de geschiedenis in kunnen gaan als stadhouder Willem VI, ware het niet dat de Europese mogendheden na de nederlaag van Napoleon besloten om de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden samen te voegen met de voormalige Oostenrijkse Nederlanden en op te waarderen tot een koninkrijk onder de dynastie Oranje Nassau. En over onze eerste koning valt wel iets meer te vertellen dan de verhalen van zijn eigengereidheid. Zo weigerde hij onderscheid te maken tussen partijgangers en voormalige Fransgezinden; er kwam geen bijltjesdag. De staatshervormingen van zijn Franse voorgangers nam hij in essentie over; de oude tijden keerden niet weer. Hij moet een stille bewonderaar van Napoleon zijn geweest; hij gaf zich moeite in diens geest een modern koning te zijn. Zijn pogingen om Nederland te seculariseren zijn helaas mislukt.

KLAAS MAAS, Voorschoten

Virgina Woolf

Een prachtig stuk van Marja Pruis, over schrijvers die zelfmoord plegen (De Groene van 12 mei). Alleen komen de zinnen van Virginia Woolf die ze aanhaalt niet uit haar afscheidsbrief, maar uit een essay uit 1926, On Being Ill. Maar het blijft natuurlijk een mooi citaat.

Martijn Meijer


Masterclass onderzoeksjournalistiek

Wil je een goede of nog betere onderzoeksjournalist worden? Voor de masterclass onderzoeksjournalistiek zoeken platform Investico en De Groene Amsterdammer kandidaten.

Een groep van vier tot vijf jonge onderzoekers krijgt de kans om vanaf medio september 2016 vijf maanden onder begeleiding van redacteuren, onderzoeksjournalisten en gastdocenten een groot onderzoeksproject te doen.

Zij krijgen les in klassieke en nieuwe (data)journalistieke methoden. De masterclass resulteert in een grote, diepgravende publicatie in De Groene.

Journalistieke ervaring is geen vereiste; geïnteresseerden met een achtergrond in de exacte wetenschappen, rechten of datajournalistiek worden ook aangemoedigd te solliciteren.

Heb je vragen? Meld je dan via de mail aan voor de informatiemiddag op donderdag 26 mei, van 17.30 tot 18.30 uur bij De Groene Amsterdammer, Singel 464, Amsterdam.

Je kunt solliciteren tot en met 31 mei 2016. Aanmelden en solliciteren kan via: web@platform-investico.nl

Kijk voor alle informatie op platform-investico.nl/masterclass/