Bij veel van de vernieuwingen in de sociale sector is ook de belangenorganisatie van betrokken burgers en zorgvragers grotendeels om zeep geholpen. De landelijke cliëntenorganisaties zijn zo goed als wegbezuinigd en lokale cliëntenorganisaties komen moeizaam van de grond en krijgen geen gehoor, laat staan middelen van de gemeenten.

Terwijl allerlei nieuwe wetten erdoorheen gejast zijn, schuift het kabinet de invoering van het VN-verdrag voor de rechten van de mens op de lange baan. Terwijl die mensenrechten op allerlei manieren geschonden worden door de nieuwe wetgeving in combinatie met grove bezuinigingen.

INGE MANS

De gevaarlijke vluchteling

De grote boosdoeners in Hoflands column (De Groene van 23 april) over de vluchtelingenproblematiek zijn de mensenhandelaren die de vluchtelingen naar Europa brengen. Helaas gaat het artikel voorbij aan het feit dat de door de VS en overige Navo-landen geïnitieerde oorlogen in het Midden-Oosten, Afghanistan en Afrika grotendeels hebben geleid tot zogenaamde failed states. Complete samenlevingen die redelijk ordelijk (Irak, Libië) waren, zijn bezweken en er is slechts chaos voor in de plaats gekomen. Op dit moment wordt Jemen in puin geschoten door VS-bondgenoot Saoedi-Arabië. Het gaat hier vooral om de controle van de doorvaart naar de Rode Zee: geopolitieke dominantie. Het vasthouden aan wereldhegemonie ligt ten grondslag aan de eindeloze oorlogen en vluchtelingenstromen.

Er worden steeds weer nieuwe redenen aangevoerd om een land te bombarderen, maar het eindresultaat is vrijwel altijd een vluchtelingenstroom richting Europa.

De diepere reden voor deze oorlogen zijn machtspolitiek en wapenhandel. Dat laatste is trouwens ook de hoofdreden voor de spanningen in Oekraïne, alle mooie verhalen over vrijheid en democratie ten spijt. Er is lef voor nodig om de wortel van het kwaad te benoemen. Van De Groene verwacht ik niets minder.

STEVEN VAN DEN BERG

Teaching Lab

De Onderzoeksredactie zoekt kandidaten voor ons volgende Teaching Lab.

Het Lab gaat op 27 augustus 2015 van start. Een kleine, scherp geselecteerde groep zal een half jaar aan een groot onderzoek werken, onder begeleiding van hoofdredacteur Marcel Metze, andere redacteuren en trainers.

Het programma bestaat uit een intensief onderzoekstraject, met nadruk op klassieke nieuwe methoden technieken en interpretatieve discussies; een uitgebreid literatuurprogramma en een uitvoerige schrijffase met aandacht voor narratieve methoden, verhaalconstructie, vorm en stijl.

Het Lab moet leiden tot een grote en diepgravende feature in De Groene Amsterdammer en op de site van De Onderzoeksredactie.

Mensen met een andere dan sociale of geesteswetenschappelijke opleiding, bijvoorbeeld in de exacte wetenschappen, rechten of datajournalistiek, worden actief aangemoedigd om te solliciteren.

Aanmelden t/m 31 mei via:

web@onderzoeksredactie.nl.

Kijk voor alle informatie op onderzoeksredactie.nl/teaching-lab/ of mail web@onderzoeksredactie.nl.

Ondertussen op groene.nl

De Groene presenteert De twintig boeken die ons denken veranderden, een bundeling van essays over invloedrijke boeken van na de Tweede Wereldoorlog, geschreven door redacteuren en medewerkers. Op 21 mei is het boek gepresenteerd in een uitverkocht Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De avond is terug te zien via dezwijger.nl. Alle bijdragen aan de bundel verschijnen deze week online.